Send inn TONO-rapport innen 15. januar

Publisert:

TONO-rapport for andre halvår 2022 skal leveres innen 15. januar 2023.

Rapport over ordinær aktivitet skal sendes til Hanna Karadza på hana@kulturhus.no innen 15.01.2023. Dette er absolutt siste frist.

Må jeg levere inn rapport? 

Hvis dere ikke har arrangert egne arrangement, eller hatt eksterne som har leid seg inn i 2022 trenger dere ikke å sende inn TONO-rapport. Men! Viktig at dere informerer oss om dette ved å sende oss en e-post.

Finnes det et standardskjema? 

Ta kontakt med din leverandør av billettsystem hvis du har spørsmål om hvordan rapporten kan kjøres ut. 

Bruker du DX kan dette lastes ned direkte fra billettsystemet, via TONO-knappen.

Hva skjer hvis jeg ikke leverer? 

Tono starter skjønnsfakturering og påslag på 15% etter at fristen er gått ut. Dere mister da Norske kulturhus-rabatten på 10%, og i tillegg får dere et påslag på 15 %. Dette er vi sikre på at er en situasjon dere ikke ønsker å havne i.

Arkiv