Send inn TONO-rapport innen 15. januar

Publisert:

TONO-rapport for andre halvår 2022 skal leveres innen 15. januar 2023.

Rapport over ordinær aktivitet skal sendes til Hana Karadza på hana@kulturhus.no innen 15.01.2023. Dette er absolutt siste frist.

Ofte stilte spørsmål og svar

Må jeg levere inn rapport? 

Hvis dere ikke har arrangert egne arrangement, eller hatt eksterne som har leid seg inn i 2022 trenger dere ikke å sende inn TONO-rapport. Men! Viktig at dere informerer oss om dette ved å sende oss en e-8post.

Finnes det et standardskjema? 

Ta kontakt med din leverandør av billettsystem hvis du har spørsmål om hvordan rapporten kan kjøres ut. 

Bruker du DX kan dette lastes ned direkte fra billettsystemet, via TONO-knappen.

Hva med bruk av både fritt og beskyttet repertoar?

TONO innførte nye lisensvilkår den 7. november i år som gir mulighet til å få reduksjon i vederlag dersom dere har arrangert konserter hvor det både er blitt brukt beskyttet og fritt repertoar.

Eks. dersom verk i TONOs forvaltning utgjør 70 % av den totale spilletiden på et arrangement, skal vederlaget beregnet etter satsene i tariffen reduseres med 30 %.

For å kunne kreve reduksjon i vederlag må vedlagte repertoarskjema fylles ut, et skjema pr. konsert som det kreves reduksjon for, og sendes inn sammen med halvårsrapporten innen fristen 15. januar 2023.

Hva skjer hvis jeg ikke leverer? 

Tono starter skjønnsfakturering og påslag på 15% etter at fristen er gått ut. Dere mister da Norske kulturhus-rabatten på 10%, og i tillegg får dere et påslag på 15 %.

Arkiv