(Utdatert) Tilbake på annethvert sete

Publisert:

Saken er arkivert: Nye nasjonale påbud og anbefalinger trer i kraft klokken 24 natt til 9. desember. De varer i fire uker – men skal bli vurdert på nytt etter uke to.

Publisert 08. desember 2021. Illustrasjon: Philippa Steinberg for the IGI.

Kortversjonen er at vi er tilbake på annethvert sete. Det kan maksimalt være 600 personer i sal. Da må salen deles opp i kohorter på 200 stk med 2 meter avstand mellom hver kohort. I tillegg må publikumene i hver kohort kunne opprettholde 1 meters avstand (eller annethvert sete).

Norske kulturhus vil tiden fremover arbeide for å sikre at kompensasjonsordninger for våre medlemmer kommer på plass. Dette står aller høyest på vår prioriteringsliste pr.dags dato.

Arrangementer og sammenkomster

Tekst hentet fra regjeringen.no

  • Maksimalt 20 personer på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler
  • Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer. Selve begravelsen regnes som et offentlig arrangement med faste tilviste sitteplasser, se nedenfor.
  • 3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser.
  • Maksimalt 50 personer på offentlige arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.
  • Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.
  • Skjenkestopp klokken 24:00 på arrangementer med skjenkebevilling.
  • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
  • På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

Arkiv