Illustrasjon av COVID-19

Smittevernveileder til Norske kulturhus

Publisert:

I juni ble Norske kulturhus utfordret av Kulturdepartementet til å utforme en smittevernveileder for konsert – og kulturhus. Nå er den klar.

Hensikten med smittevernveilederen til Norske kulturhus er å gi råd og retningslinjer for hvordan konsert- og kulturhus kan opprettholde drift under korona-pandemien.

Smittevernveilederen bygger i stor grad på veilederen som Spekter og NTO, i samarbeid med Creo, Norsk Skuespillerforbund, Norske Dansekunstnere, Norsk Tjenestemannslag og Fagforbundet Teater og Scene har utarbeidet for musikk- og scenekunstinstitusjonene organisert gjennom dem. Vi ser det som en stor fordel at veilederne på samme fagområder er mest mulig likelydende.

Der vi opplever at den eksisterende «Smittevernveileder for musikk- og scenekunstinstitusjonene» har sitt hovedfokus på utøvere, har veilederen fra Norske kulturhus et større fokus på publikumskapasitet og hvordan vi kan leve med dagens avstandskrav og begrensninger, men likevel stimulere til aktivitet og egeninntjening.

Våre anbefalinger

Vi gjør oppmerksomme på at våre anbefalinger knyttet til håndtering av publikum under forestilling ikke er godkjent slik vi her foreslår.  
 
Norske kulturhus anbefaler at ved arrangement der publikum sitter i fastmonterte seter/seterader, med ansiktet i sammen retning, kan annethvert sete benyttes. Det skal sikres 1 meters avstand mellom publikum målt fra midten av setet.
 
Norske kulturhus anbefaler også at hver fastmonterte seterad kan benyttes, da det er avstanden fra ansikt til ansikt som er aller viktigst for å forhindre smittespredning. (Kilde FHI)

Arkiv