Koronapass

Koronasertifikatet: Dette vet vi

Publisert:

Koronasertifikatet innføres for innenlandsbruk ved trinn 3 i regjeringens gjenåpningsplan. Men hva vet vi egentlig om sertifikatet for oss helårsarrangører?

Publisert: 7. juni 2021. Oppdatert: 15. juni 2021. Foto: Unsplash.

11. juni ble koronasertifikatet lansert og skal vise:

  • Om du er vaksinert
  • Om du er immun etter å ha hatt covid-19
  • Og vise negativ koronatest tatt nylig

Koronasertifikatet kan benyttes på større arrangementer. Ved større arrangement likestilles en negativ koronatest med vaksinasjon og immunitet etter gjennomgått covid-19. Norske kulturhus er invitert til informasjonsmøte om bruk av sertifikatet fredag 18. juni. Har dere spørsmål, send dem til Nina og vi tar opp deres spørsmål direkte med helsemyndighetene.

Relevante spørsmål og svar

kulturhusene ta i bruk koronasertifikatene? 

Nei, arrangørene må ikke ta i bruk koronasertifikatene. Men, dersom man gjør det vil man kunne øke publikumskapasiteten betraktelig. Dette gjelder særlig for husene med aller størst saler, eller dersom dere planlegger utendørsarrangement. Les om antallsbegrensninger på store offentlige arrangementer, og hvordan man vil kunne øke publikumskapasiteten ved å bruke vaksinepasset.

Opphører avstandsrestriksjonen dersom man som arrangør tar i bruk koronasertifikat?

Dette vet vi ikke, og er blant spørsmålene Norske kulturhus kommer til å ta opp i møte med KUD og helsemyndighetene 18. juni.

Hvordan tar man i bruk sertifikatene og validerer dem?

Her jobber Helsedirektoratet med en app, samt et elektronisk system for validering av appen (noe lignede en digital scanning av billetter.) Hvordan man som arrangør skal få tilgang til validerings- systemet er ikke ferdigstilt.

Hva er arrangørens ansvar?

Det er viktig for Norske kulturhus å få tydelig informasjon om hva som er arrangørens ansvar dersom man velger å benytte seg av koronasertifikatene. Her avventer vi mer informasjon.

Hva med barn og unge?

Det gjøres ikke unntak fra krav om koronasertifikat eller testing for barn og unge under 18 år ved større arrangementer. Foreldrene til mindreårige kan vise koronasertifikat hvis de har med seg barna.

«Antallsbegrensningene på trinn 3 på arrangementer er ganske romslige også uten koronasertifikat. For eksempel kan det være 400 deltakere på innendørs arrangementer uten faste plasser og 800 utendørs. Det betyr at barn og unge kan delta på mange typer arrangementer også uten koronasertifikat, sier Høie.»

Selv om det er en økning opp til 400 deltagere er Norske kulturhus ikke enige i at dette er en «ganske romslig antallsbegrensning».

Hva med arrangement med blandet publikum, i ulike generasjoner? Vil alle disse typen av arrangement måtte opprettholde avstandsregelen?

Se svaret under «barn og unge». Det gis ikke unntak, og arrangement med både vaksinerte og uvaksinerte vil defineres som et arrangement for uvaksinerte.

Hvor lenge vil ordningen med koronasertifikatet være gjeldende?

Helsenorge skriver: Bruken av koronasertifikatet skal opphøre når smittenivå og vaksinering tilsier at det ikke lenger er behov for å ha restriksjoner.

Dette er altså ingen som kan si når koronasertifikatene vil avvikles. Helsedirektoratet ga i møtet 4.juni utrykk for at koronasertifikatet vil være av mer kortvarig karakter innenlands (på arrangement), men at de regner det som mer sannsynlig at dette kan være av lengre karakter ved utenlandsreiser ol.

Arkiv