illustrasjon av gaveforsterkningsordningen

Gaveforsterkningsordning avvikles. Mulig å søke til og med 31.desember

Publisert:

Gaveforsterkningsordningen avvikles fra og med 01.01.2022. Det vil være mulig å søke på ordningen til og med 31.desember i år.

Publisert: 02. desember 2021.

Regjeringen har nå bestemt at gaveforsterkningsordningen skal avvikles. I dagens pressemelding begrunner regjeringen hvorfor de nå velger å avvikle ordningen:

«Det er et viktig prinsipp for regjeringa at det ikke er evnen til å tiltrekke seg privat kapital, som styrer fellesskapets midler. Utbetalingene fra ordningene har i tillegg hatt en veldig skjev geografisk fordeling» (…)

Vi vet at flere av kulturhusene har benyttet ordningen aktivt. Blant annet er midlene vi har mottatt fra Kavlistiftelsen til Friskunst-prosjektet blitt forsterket av denne ordningen. Er dere kvalifisert for å søke på ordningen, husk å send inn din søknad før fristen går ut 31. desember.

Søknadsbehandling

Søknader om gaveforsterkning sendes med nødvendige opplysninger og dokumentasjon, til Kulturdepartementet innen 31.12.2021. Søknaden skal merkes ”gaveforsterkning” og sendes på e-post til postmottak@kud.dep.no

Arkiv