Stim.ordningen: Alt du lurer på! (oppdatert)

Publisert:

Regjeringen har innført en ny stimuleringsordning for høsten 2020. Her gir vi deg ofte stilte spørsmål og svar i forbindelse med ordningen.

Hva er målet med ordningen?

Hensikten med ordningen er å hjelpe kultursektoren gjennom den pågående COVID-19-krisen. Hele næringskjeden skal nyte godt av ordningen ved at arrangørene settes i stand til å gjennomføre arrangementer og betale sine leverandører.

Stimuleringsordningen dreier støtten fra kompensasjon for avlyste arrangementer til stimulering for avholdte arrangementer.

Er ordningen klar nå?

Ja. Både søknadsskjema og forskriften er på plass. Her kan du lese hele forskriften, eller ta en kikk på denne filmen fra da kulturminister Abid Raja lanserte ordningen.

Her finner du selve søknadsskjemaet:

Kan kulturhus søke på stimuleringsordningen?

Ja! Alle konsert- og kulturhus kan søke på ordningen – helt uavhengig av driftsform. Kulturhus som er kommunale enheter kan fortsatt ikke søke på kompensasjonsordningen, som fases ut 31.12.2020.

Den nye stimuleringsordningen, som vil gjelde også i 2021, inkluderer alle konsert- og kulturhus.

NB: Dersom ditt kulturhus har støtte fra stat, fylkeskommune eller kommune på over 60% har du ikke mulighet til å søke. Dette gjelder et fåtall av medlemmene i Norske kulturhus. 

Hvem er egentlig arrangør?

Det er ikke alltid like enkelt å definere hvem som er arrangør, og kulturhusene opererer ofte med bla. splittavtaler.

I forskriften står det: Tilskudd kan gis til arrangør som har hovedansvar for å gjennomføre et arrangement som i hovedsak formidler et kulturelt eller kunstnerisk innhold, er registrert i Enhetsregisteret og mottok under 60 prosent av sine inntekter fra offentlig tilskudd i 2019.

Det er altså den som er hovedarrangør som er ansvarlig for søknad. I noen tilfeller vil det være dere som kulturhus, i andre tilfeller vil det være management ol.

Når kan jeg søke?

Søknadsportalen er nå åpen!

Siste frist for søknader er 1. desember. Man kan søke på forskudd for arrangement ut til og med 31. desember.

Hvor finner jeg søknadsportalen?

Her finner du søknadsportalen:

Informasjon om alle støtteordninger ifbm. korona, som administreres av Kulturrådet, finner du her: https://www.kulturradet.no/korona

Hvor mye får man i tilskudd?

Kulturrådet skal gjøre helhetlige vurderinger av søknadene. Kulturrådet skal ikke utøve skjønn av kunstfaglig art, men dette vil gi Kulturrådet mulighet til å vurdere om søknaden faller innenfor formålet.

Videre skal de sørge for at

  • søkere fra hele landet får tildelt midler fra ordningen
  • at det gis tilskudd til ulike sjangre og kulturuttrykk
  • at tilskuddene når ulike befolkningsgrupper
  • og at arrangementene treffer flest mulig.

Kulturrådet skal også gjøre det de kan for at kulturnæringen og kulturbransjen som helhet blir ivaretatt.

Hva betyr det at ordningen har tilbakevirkende kraft?

Det betyr at du i teorien kan søke på arrangement som er avholdt fra 1. oktober, dersom man har gått med et underskudd pga. publikumsbegrensningen på 200 personer.

Hva kan jeg søke om tilskudd til?

Tilskudd gis til billetterte kulturarrangement som:

  • Er åpne for allmennheten i perioden 1. oktober til og med 31. desember 2020,
  • Som må redusere antall fysiske deltagere på kulturarrangementet i forhold til en normalsituasjon på grunn av myndighetspålagte krav eller begrensninger knyttet til covid-19-utbruddet,
  • Som er budsjettert med driftstap før tilskudd.

Når får man svar på søknad?

Kulturdepartementet skriver i sin pressemelding om ordningen at «Kulturrådet skal praktisere fortløpende og meget rask behandling (…).»

Når blir midlene utbetalt?

Kulturrådet skal praktisere fortløpende og meget rask (…) utbetaling.

Dette er ikke nærmere spesifisert.

Hva betyr paragraf 8 i forskriften om at Kulturrådet skal gjøre helhetlige vurderinger av søknadene?

Kulturrådet skal gjøre helhetlige vurderinger av søknadene. Kulturrådet skal ikke utøve skjønn av kunstfaglig art, men dette vil gi Kulturrådet mulighet til å vurdere om søknaden faller innenfor formålet.

Videre skal de sørge for at søkere fra hele landet får tildelt midler fra ordningen, at det gis tilskudd til ulike sjangre og kulturuttrykk, at tilskuddene når ulike befolkningsgrupper og at arrangementene treffer flest mulig.

Kulturrådet skal også gjøre det de kan for at kulturnæringen og kulturbransjen som helhet blir ivaretatt.

Fikk du ikke svar på dine spørsmål her?

Kulturrådet har laget en generell «spørsmål og svar» om stimuleringsordningen for kulturlivet. Se om du finner svar på dine spørsmål her:

Forsidefoto: Rådhusteatret Ski

Arkiv