illustrasjon stimuleringsak

Stimuleringsordning forlenges ut oktober

Publisert:

Regjeringen utvider nå stimuleringsordningen med 550 millioner kroner og ønsker å stimulere fremfor å avlyse. Dette mener Norske kulturhus om hva dagens reviderte nasjonalbudsjett har å si for konsert- og kulturhusene.

Publisert: 11. mai 2021. Foto: Thomas Lauvland Pettersen / Bærum Kulturhus.

Regjeringen ønsker med dagens reviderte nasjonalbudsjett å forlenge koronaordningene for kultur, frivillighet og idrett ut oktober 2021. Regjeringen ønsker med dette å fortsette å stimulere til å gjennomføre arrangementer fremfor å kompensere aktører for avlysninger.

– Vi har erfart at smittesituasjonen har gjort det vanskelig å gjennomføre kulturarrangement, enn det vi trodde da vi først satte rammene for ordningene. Mest sannsynlig må vi leve med avgrensninger på hvor store publikumsgrupper som kan samles – og dermed hvilke arrangement som kan gjennomførest et stykke ut i andre halvår 2021. Med denne utvidelsen tar vi høyde for ulike scenario. Det sier Abid Q. Raja i dagens pressemelding fra regjeringen.no

Norske kulturhus mener: Forleng ordningen ut 2021

I revidert nasjonalbudsjett kommer det nå en ny «sluttdato» for stimuleringsordningen: 31. oktober 2021. Kulturministeren har gjentatte ganger presisert at ordningene skal utvides og tilpasses ved behov. Norske kulturhus mener derfor kulturministeren her må ta ansvar og sikre forutsigbarhet ut hele 2021.

-Som arrangører har vi lært at pandemien er uforutsigbar. I mai 2020 var det få som trodde vi skulle ha nedstengning og restriksjoner også høsten 2021. Forutsigbarhet i støtteordningene er helt avgjørende, og ordningen må videreføres ut året, sier Nina Hodneland, daglig leder for Norske kulturhus.

Koronapass: hva med arrangement for barn- og unge?

Selv om den voksne delen av befolkningen etter planen er ferdig vaksinert i løpet av sommeren, vil det fortsatt være svært viktige publikumsgrupper som ikke vil være fullvaksinerte, blant annet barn – og unge under 18 år.

Koronapass kan være en mulig løsning for å få hjulene i gang igjen, men et problem er hvordan man skal gjennomføre arrangement for de målgruppene som ikke er vaksinert, som barn og unge. Som arrangører er vi avhengige av fortsatt forutsigbarhet i ordningene, så lenge vi må leve med smittevernstiltak og publikumsbegrensninger.

Arkiv