Illustrasjon publikumsbilde konsert

900 millioner til ny ordning

Publisert:

Kompensasjonsordningen for arrangører og underleverandører forlenges ut 2020, og det etableres en stimuleringsordning fra 1. oktober.

I går kom endelig avklaring fra Kulturdepartementet. Målet er at en stimuleringsordning skal bidra til å skape aktivitet i alle deler av næringskjeden.

Hovedtrekk

  • Norsk kulturråd skal administrere ordningen
  • Ordningen er avgrenset til å gjelde offentlige kulturarrangementer
  • Ordningen gjelder fra 1. oktober

Kompensasjonsordningen (slik vi kjenner den nå) for avlyste kulturarrangementer videreføres fra 1. september og ut året, men med følgende endringer:

  • Kompensasjonsordningen for arrangører og underleverandører slik den er innrettet i dag videreføres fram til 30. september.
  • Underleverandørene få kompensert inntil 50 prosent for tapte inntekter frem til 31. desember i år. (Altså utleie på kulturhus mm.)
  • Arrangørene får kompensert 70 prosent fra 1. oktober, og fra 1. november 50 prosent av tapte billettinntekter og merutgifter.

Ordningen og kulturhus organisert som kommunale enheter

Detaljene i ordningen er ikke klar, men på pressekonferansen signaliserte kulturministeren at ordningen innrettes slik at det er arrangør som søker om støtte. Det er da en forutsetning at arrangør opprettholder sine forpliktelser videre til underleverandører (og kulturhusene!). 

Dermed vil ikke kulturhusene søke om kompensasjon for leieinntekter, slik de nå gjør som underleverandører, men være sikret å få leieinntekter (del av splitt ol.) fra arrangør. 

Det er en svært viktig dreining, ikke minst med tanken på alle de 81 kulturhusene som er kommunale enheter og ikke kan søke på dagens kompensasjonsordning.

Det kan dermed se ut som stimuleringsordningen løser utfordringen for de kommunale enhetene.  

Send dine innspill innen 22.08

Norske kulturhus er sammen med Spekter, VIRKE, CREO, NTO, Film&Kino, Norske konsertarrangører, KS og representanter for tekniskbransje invitert til møtte med politisk ledelse mandag 24. august.   

Norske kulturhus er særlig oppmerksomme på de kommunale enhetene som er aktive arrangører og ikke fanges opp verken av kompensasjonsordningen eller den nye stimuleringsordningen.

I tillegg er forutsigbarhet i ordningen avgjørende. Planleggingshorisonten for kulturarrangement kan være på over ett år eller mer.  Norske kulturhus mener det er avgjørende at ordningen blir gjeldende også for 2021, eller så lenge vi står i dagens utfordringer knyttet til Covid-19.

Vi har allerede mottatt flere svært gode og konkrete spørsmål og innspill til ordningen og oppfordrer medlemmer i Norske kulturhus til å sende kommentarer og innspill!

Pressemeldingen fra Kulturdepartementet kan du lese i sin helhet her.

Arkiv