Temaer for rundebordsamtaler

Publisert:

Du velger selv det du har mest lyst til å delta på. Du rekker ett tema før lunsj og ett tema etter.

MILJØ

Plass til 10 personer.

Julie Forchhammer har et brennende engasjement for å finne lokale svar på globale spørsmål. Bli med å del hva dere gjør på ditt kulturhus, eller bli inspirert til hvordan dere kan starte et miljøarbeid.

Julie Forchhammer jobbet frivillig på sin første festival da hun var seks år gammel. Siden den gang har hun startet opp spillesteder, vært manager for norske band, reddet regnskog i Regnskogfondet og vært miljøsjef for Øyafestivalen.

Julie bor i Vang i Valdres hvor hun var festivalsjef for Vinjerock i fem år. Nå har hun startet sitt eget firma Klimakultur, der hun kobler FN’s bærekraftsmål med norsk kulturliv.

KULTURROM: FOKUS PÅ BATTERIPROSJEKT

Plass til 8 – 10 personer. Kjetil Wevling holder i fagutviklingen til Kulturrom og ledet arbeidet med kartlegging av engangsbatterier i sceneteknisk bransje. Bli med på en prat med Kjetil og Andreas om prosjektet!  

For å bidra til det grønne skiftet i kulturen ønsket Kulturrom å undersøke muligheter for og effekter av at den scenetekniske bransjen går fra å bruke engangsbatterier til oppladbare batterier. Gjennom spørreundersøkelser, samarbeid med forskningsmiljøer og praktiske tester gjort av teknikere, har vi sett på mulige økonomiske- og miljømessige gevinster ved å si farvel til engangsbatterier. Det foreligger også mulige forslag til løsninger for praktisk bruk av oppladbare batterier og ladere.

KULTURHUSPOLITIKK

Hva kan Annette Trettebergstuen gjøre for kulturhusene? Lavterskel «politisk workshop». Plass til 10 – 15 personer.

Sett deg rundt bordet sammen med daglig leder, Nina Hodneland og styreleder Ole Tobias Lindeberg fra Norske kulturhus.

Kom med innspill til hva vi skal løfte aller høyest på agenda fra kulturhusene til politisk ledelse i Kulturdepartementet.

DYPDYKK I ROMAKUSTIKK MED COWI (KUN FØR LUNSJ)

Merk: Cowi leder også en samtale etter lunsj, denne har fokus på gode løsninger for formidling. Her kan du altså melde deg på samtale ledet av COWI både før og etter lunsj.

Sett deg rundt bordet og del erfaringer, frustrasjoner eller ønsker for gode kulturbygg. Eller lytt til kolleger og moderatorene fra COWI.

  • Romakustikk og volumkrav for gode øvingslokaler:
  • Erfaringer fra sju år med NS 8178 og overgang til ny ISO23591
  • Lydisolasjon – den problematiske bassen:
  • Om nye moment i NS 8175:2019 (som dekkes av TEK 17)

MANGFOLD

Hvorfor og hvordan vi kan sette oss konkrete mangfoldsmål? Rundebordsprat med Roza Taslimi fra Music Norway. Plass til 10 personer.

For å sikre en mangfoldig og inkluderende bransje må vi se og snakke om ulike barrierer. Endringsagentene i Music Norway har sammen med Balansekunst laget veilederen Døråpneren. Denne veilederen tar for seg helt konkret hvordan aktører i musikkbransjen kan jobbe for økt mangfold.

Roza var med oss på webinar for et par uker siden. Nå setter vi oss sammen rundt bordet og snakker om begreper som mangfold, flerkultur, representasjon, bias og privilegier. Ord og begrep det iblant kan føles litt uvant å snakke om, kanskje nettopp derfor vi trenger praten?

KULTURHUSDRIFT

Finnes det en suksessformel for å drive et kulturhus? NB: Begrenset plasser. Kun 7 stk.

Bli med å del tanker om drift, driftsform, lokal forankring og programmering!

Etter det som ble høstens mest besøkte webinar, har vi invitert kulturforsker Georg Arnestad til å fortsette samtalen om det finnes suksesskriterier for kulturhusdrift.

Forsker og skribent Georg Arnestad publiserte i slutten av mai dette året en utredning om tre store kulturhussatsninger: Stormen i Bodø, Hamar kulturhus og Kimen i Stjørdal. Arnestad har fulgt husene fra 2014-2015 frem til 2020.

I denne samtalen skal vi snakke om deg og ditt hus. Du trenger ikke å ha deltatt på webinaret vi hadde i september for å sette deg rundt bordet.

NYBYGG OG REHABILITERING-GODE LØSNINGER FOR FORMIDLING (KUN ETTER LUNSJ)

Merk: Cowi leder også en samtale før lunsj, denne har fokus på gode løsninger for øvingsrom. Her kan du altså melde deg på samtale ledet av COWI både før og etter lunsj.

Sett deg rundt bordet og del erfaringer, frustrasjoner eller ønsker for gode kulturbygg. Eller lytt til kolleger og moderatorene fra COWI.

«Nybygg og rehabilitering – gode løsninger for formidling»

  • Kultursaler med og uten teleskopamfi
  • Grunnakustiske minimumskrav, romforsterkning og bassabsorpsjon
  • Variabel akustikk – nødvendig i flerbrukssaler
  • Våre erfaringer med ulike løsninger

Arkiv