Rockefeller

Viktig undersøkelse: kompetanseflukt

Publisert:

Hvilke følger kan kompetanseflukten skape for avvikling av arrangement i framtiden? Kulturrom ønsker å finne svarene på dette, så er du arrangører ønsker vi at du bidrar med dine tall!

Publisert: 10.02.2022. Foto: Kulturrom.

Denne undersøkelsen har som mål å utvide kunnskapsgrunnlaget om kompetansesituasjonen innenfor den scenetekniske bransjen og om hvordan denne har utviklet seg gjennom koronapandemien. Svarene vil inngå i en rapport som skal foreslå tiltak for å hindre at sceneteknikere slutter i bransjen og bidra til økt rekruttering i bransjen.

Mer om undersøkelsen

Undersøkelsen stiller spørsmål om blant annet erfaringer fra gjenåpningsperioden september-desember 2021, tilgangen på teknikere, hvordan har det påvirket deres arrangement, hva har skjedd med priser og prioriteringer – i tillegg til å stille spørsmål for å kartlegge hvilke tiltak som kan hindre et større frafall fra bransjen og bidra til rekruttering.

Samarbeidspartnere

Undersøkelsen er bestilt av Kulturrom og distribueres i samarbeid med Norske Konsertarrangører, Norske Kulturhus, NTO, BFSP, CREO og flere.

Vi håper å få tilbake resultater som bransjen kan bruke ovenfor myndighetene for å belyse denne tematikken og være viktig kunnskapsgrunnlag for å sikre at vi har den kompetansen som trengs når samfunnet igjen skal åpne for fullt.

Arkiv