illustrasjon seteregel korona

Nå er det mulig å bruke hver seterad

Publisert:

Helsedirektoratet har i sommer fjernet nasjonale krav til minst 1 meter avstand til seteraden foran eller bak. Å tolke dagens regelverk kan være forvirrende. Derfor har vi samlet relevante spørsmål og svar som går på kapasitet i sal for dere arrangører.

Publisert: 11. august.2021

24. juni kom Helsedirektoratet med en ny formulering at det ikke lenger er krav om en meter mellom fastmonterte seterader. I deres veileder står det nå skrevet følgende om avstand til seterad forran og bak:

-På arrangementer med fastmonterte seter stilles det ikke krav om minst 1 meter avstand til seteraden foran eller bak, men sørg for at det er minst ett sete mellom deltakere på samme rad (unntatt personer fra samme husstand).

Norske kulturhus har fått skriftlig bekreftelse fra Kulturdepartementet på at vår forståelse av regelverket er korrekt. Helse- og Omsorgsdepartementet har bekreftet til Kulturdepartementet at dette gjelder alle arrangementer med fastmonterte seter, med eller uten bruk av koronasertifikat. NB! Dersom dere har skjerpede regler lokalt må du rådføre deg med kommunelege/smittevernansvarlig ol.

Avstandsbegrensing i sal uten bruk av sertifikat

Norske kulturhus har fått mange spørsmål om man kan selge over 50% av kapasiteten i salen. Dersom du ikke bruker koronasertifikat og testing er det ikke begrensning på 50 % kapasitet. Da kan du følge kapasitetsoversikten under. Merk at dersom dere har du over 50 % kapasitet i sal gjelder avstandsregel på 1 meter (alle veier). Se følgende definisjon fra Covid-19 forskriften:

Personer som sitter i fastmonterte seter på arrangementer skal kunne ha minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst. Det kan ikke sitte personer i mer enn halvparten av fastmonterte seter, med mindre alle kan holde minst 1 meters avstand i alle retninger til personer i annen husstand.

InnendørsUtendørs
Faste tilviste plasserInntil 1000 personer (500 x 2 kohorter)Inntil 2000 personer (500 x 4 kohorter)

Relevante spørsmål og svar (uten sertifikat og testing)

Kan vi nå selge hver rad?

Ja! Men husk at dersom dere selger mer enn 50 % av kapasitet gjelder avstandsregel i alle retninger. Les utdraget fra lovdata over.

Må vi legge opp salkart med annethvert sete og legge opp til at husstand flytter seg sammen etter ankomst, eller kan vi selge til kohorter samlet?

I Covid-forskriften presiseres det ikke hvordan salkartene skal legges opp, men i lovteksten står det «Personer som sitter i fastmonterte seter på arrangementer skal kunne ha minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.» (Vår uthevning). 

Som arrangør må dere altså ha et system som forhindrer at man kan havne direkte ved siden av noen som ikke  er i samme kohort som en selv.  

Er det halvparten av kapasitet som blir maks i salen?

Nei. Reduksjon på inntil 50% kapasitet er kun hvis dere benytter koronasertifikat. Dette nevnes ikke for publikum uten sertifikat.

Vi har også arrangement uten faste tilviste passer, hvilke regler er gjeldende da?

Her er det viktig å tenke på avstand mellom publikum. Alle arrangementer må ha en ansvarlig arrangør som må sørge for at at deltakere/publikum kan holde én meters avstand, målt fra skulder til skulder (unntatt personer fra samme husstand). Mer informasjon finner du her.

Vi ønsker å benytte koronasertifikat. Hvordan går vi frem?

All informasjon om bruk av koronasertifikat finner dere under punktet «krav til gjennomføring av arrangement, ved koronasertifikat». For å benytte seg av sertifikat skal arrangør inngå avtale med én eller flere testtilbydere. I tillegg er det en forutsetning at arrangør behersker og benytter appen “Kontroll av koronasertifikat». Den kan dere laste ned fra App Store eller Google Play). Appen er eneste godkjente metode for kontroll av QR-kode på skjerm og papirutskrift.

Hvordan kan vi informere publikum hvis vi bruker koronasertifikat?

FHI har laget en god informasjonsplakat for publikum som dere kan henge opp i forkant av et arrangement. Last den ned her og heng den opp godt synlig!

Hva med oppdragsgivere, generelt ansatte og utøvere på scenen, må vi vise negativ koronatest?

Følgende grupper regnes ikke med i antallsbegrensningene og er også unntatt fra kravet om negativ test/gyldig koronasertifikat:

  • ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer.
  • utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktører.
  • journalister, fotografer og øvrig media som er nødvendig for å sikre mediedekning av arrangementet.

Arkiv