illustrasjon miljøfyrtårn

Bli et grønt kulturhus! Ta vårt kurs!

Publisert:

Norske Kulturhus, i samarbeid med Oseana og stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr nå «Bli miljøfyrtårn-kurs» spesifikt rettet mot kulturhusene!

Gjennom et fastsatt sertifiseringsløp vil miljøfyrtårn sin konsulent Lasse Nordahl-Pedersen lede dere gjennom prosessen steg for steg. Kurset kommer til å være en serie med webinarer i tillegg til ett fysisk møte.

Om kurset

Kurset legger opp til at ditt kulturhus kan blir klargjort til sertifisering i løpet av tre måneder! Dette kurset er primært tenkt til kulturhus som går under kriteriene «Scenekunst», kulturhus med flere kriteriesett kan også delta men da må dette avklares individuelt og tilpasset veiledning avklares. Feks der det finnes svømmehall etc.

Hvem kan delta?

Kulturhus med et velfungerende HMS-system, og som har en motivert prosjektleder (miljøfyrtårnansvarlig) som kan jobbe med miljøforbedringer mellom kursdagene. Miljøfyrtårn forbeholder seg retten til å vurdere hvorvidt virksomheten er egnet. Det vil bli maks 10 deltager på kurset.

Hvilke ressurser kreves for å bli et miljøfyrtårn?

Kurset krever deltagelse fra (minst) én person per virksomhet. Dette bør være den samme som skal ha ansvaret internt for å gjennomføre Miljøfyrtårn-sertifiseringen. Dersom andre, eksempelvis noen fra ledelsen, ønsker å stille på en eller flere av kursdagene er dette fullt mulig. Målet er en fysisk samling.

Pris for sertifisering

Miljøkonsulent honorar for sertifisering koster 8.000 kr. Dette er inkludert webinar og et fysisk treff ihht programopplegg. Fysisk kurs kan bli webinar om situasjonen tilsier det. Prisen inkluderer kurs og konsulentrådgivning per telefon/epost i 3 mnd. fra første møte. I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør.

Se link for kostnader.

Det vil bli sent ut en egen mail med lenke til webinar. Konsulent kommer til å bistå i opplæring av programmet ved behov. Dersom virksomheten har behov for mer hjelp utover kursperioden (Januar-Mars), kan egen prisavtale gjøres med kursholder. Flere representanter kan delta fra samme virksomhet uten ekstra kostnad.

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med miljøkonsulent og ansvarlig for kurset:
Lasse Nordahl-Pedersen, Oseana Kunst og Kultursenter

+4740873343 eller e-post til lasse@oseana.no

Arkiv