bildet illustrerer en aspirant forkledd som en superhelt

Mangfold i kulturlivet: Gi talentene en sjanse!

Publisert:

Kulturrådet styrker mangfoldet i norsk kulturliv med to viktige prøveordninger.

Norsk kulturliv trenger andre stemmer og andre perspektiv. Derfor er vi nå svært glad for at Kulturrådet velger å fortsette sine to aspirantordninger (se lenke under) som begge to har søknadsfrist 07. mai kl. 13.00!

Hopp nedover på siden: Gi et talent en sjanse: Søk aspirantordningen innen 07. mai!

Disse ordningene gir kulturvirksomheter midler til å ansette en aspirant i 100 % lønnet stilling i et helt år.

Norske kulturhus var en av tolv søkere som fikk innvilget 400 000,- i 2022-2023 for å lønne en person med etnisk minoritetsbakgrunn i fulltidsstilling som aspirant i ett år.

Norske kulturhus var blant de heldige i 2022-2023

Vår kandidat var Hana Sukman (34 år) fra Bosnia Herzegovina som hadde en bachelor fra The Academy of Dramatic Arts, University of Tuzla. Hana arbeidet fem dager i uken på vårt kontor sentralt i Oslo sentrum, og var dette året vårt bindeledd ut mot våre medlemmer. Gjennom å delta på konferanser, politiske debatter og regionale arrangørfaglige samlinger, har Hana fått utvidet sitt nettverk i kulturbransjen og fått kjennskap til hvordan en interesseorganisasjon i praksis fungerer.

For oss som interesseorganisasjon har innvilgelsen av en slik ordning vært et viktig ledd i et pågående holdningsarbeid for å øke kunnskapen og handlingskraften om å ha et representativt mangfold hos våre kulturhus – både ansatte og publikum. Vi håper at denne erfaringen vil gi Hana den motivasjonen og selvtilliten hun trenger for et videre langt, profesjonelt yrkesliv i Norge. Disse ordningene er svært viktige for å sikre et profesjonelt kulturliv som faktisk har plass til alle.

Nå anbefaler vi alle å gå i dybden på søknadsskjemaene, les kriteriene godt og finn den gode kandidaten som fortjener en sjanse i vår sektor!

Dette er en gyllen mulighet til å:

  • Bidra til et mer mangfoldig og levende kulturliv
  • Gi en talentfull person en sjanse til å vise hva de kan
  • Styrke din virksomhets kompetanse og nettverk

⫸ Aspiranter med etnisk minoritetsbakgrunn

Tekst hentet fra kulturdirektoratet.no

Formålet med ordningen er å bidra til at kulturinstitusjonene speiler mangfoldet i befolkningen ved i større grad å rekruttere kandidater med variert kulturell og sosial bakgrunn. En mer mangfoldig personalprofil i kulturvirksomhetene vil bidra til å fremme nye impulser og stimulere til nytenking og utvikling i alle deler av sektoren. Det kan søkes om tilskudd til å ansette kunstnere eller kulturarbeidere med etnisk minoritetsbakgrunn, i 100 prosent stilling som aspirant i normalt ett år.

Søknadslenke: her kan du søke på ordningen «Aspiranter med etnisk minoritetsbakgrunn».

⫸ Aspiranter med funksjonsnedsettelser

Tekst hentet fra kulturdirektoratet.no

Manglende tilrettelegging og fordommer kan utgjøre et hinder for rekruttering av mennesker med funksjonsnedsettelser til kunst- og kulturrelaterte yrker. Denne forsøksordningen skal motvirke slik strukturell diskriminering gjennom å motivere til sysselsetting av kandidater med funksjonsnedsettelser i kunst- og kultursektoren.

Kulturrådet har besluttet at ordningen videreføres i 2023 og 2024 med fem stipender á 450 000 kroner hvert år. Lenke: opptak av informasjonsmøte om forsøksordning for aspiranter med funksjonsnedsettelser

Søknadslenke: her kan du søke på ordningen «Forsøksordning for aspiranter med funksjonsnedsettelser».

Bildet på forsiden er generert av AI verktøyet Adobe Firefly.

Arkiv