Illustrasjon årsmøte

Velkommen til årsmøte

Publisert:

I år blir det fysisk årsmøte 1.november. Det avholdes under første dag av fagkonferansen som i år holdes hos Festiviteten Haugesund konserthus.

Hva er egentlig årsmøtet? Det er organisasjonens høyeste myndighet – dere er Norske kulturhus’ høyeste myndighet.

I henhold til våre vedtekter skal årsmøtet holdes hvert år, tid og sted som fastsettes av styret til Norske kulturhus.

Viktig for deg som ønsker å delta på årsmøte for 2021:

  • Forslag som skal behandles av årsmøtet skal være styre i hende senest 1 måned før årsmøtet. Fristen blir derfor 30. september, og du kan sende innspill til administrasjonen ved nina@kulturhus.no
  • Fullstendig sakliste sendes ut senest 2 uker for årsmøtet, dette kommer fra Norske kulturhus innen 15. oktober.
  • Årsmøtet behandler kun saker oppført på saklisten. Ønsker du å løfte en sak må dette altså gjøres innen 30. september.
  • Alle kulturhus-medlemmer som har innbetalt medlemskontingent senest 1 måned før årsmøtet har stemmerett.
  • Hvert medlemshus har en stemme.
  • Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
  • Årsmøtet er åpent for observatører uten stemmerett, og vi ønsker alle deltagere på årsmøtet velkommen.
  • Årsmøtet avgjør i hvert tilfelle tale/og eller forslagsrett.

Spørsmål? Ta kontakt med administrasjonen ved daglig leder, Nina Hodneland.

Hvem har bestemt dette? Det har dere medlemmer, og det er nedfelt i vedtektene til Norske kulturhus. Vedtektene finner dere her.

Agenda:

1. Velge møteleder.

2. Velge referent og to representanter til å

signere protokoll.

3. Godkjenne innkalling og dagsorden.

4. Behandle styrets

årsberetning/årsmelding

5. Behandle organisasjonens regnskap

med revisjonsberetning.

6. Behandle innkomne forslag

7. Vedta strategi og handlingsplan

8. Vedta medlemskontingent og budsjett.

9. Velge et styre bestående av fem

medlemmer og tre varamedlemmer, og

blant styrets fem faste medlemmer:

a. Velge leder for ett år av gangen

b. Velge to styremedlemmer for fire

år, samt tre varamedlemmer for

to år

10. Velge valgkomite på tre medlemmer.

11. Oppnevne revisor.

Arkiv