kulturytring drammen hjemmeside

Vi er tilstede på Kulturytring Drammen!

Publisert:

Fra 21.-23. juni er det Kulturytring Drammen! Festivalen skal samle hele det norske kulturlivet i samtaler og debatt om kunst- og kulturpolitikk og Norske kulturhus er tilstede på tre arrangementer underveis.

Kulturytring Drammen er Norges første nasjonale arena for kulturpolitikk og en av initiativtakerne bak er Norsk kulturforum (NOKU) som er en interesse- og kompetanseorganisasjon. Programmet består av debatter, paneler, foredrag, samtaler – og ikke minst, kunst og kultur, for hele fagfeltet og for publikum fra hele landet. Festivalen vil hovedsakelig bli strømmet digitalt og tilgang får du gjennom kjøp av ytringspass.

Grønt veikart: tirsdag 22. juni

I løpet av disse dagene vil Norske kulturhus være representert på tre arrangementer! Først ut er en større samtale vi står bak om grønn utvikling i kunst- og kultursektoren. Tittelen på samtalen er «Grønt veikart for kunst- og kultursektoren: Hva nå?». Medarrangører er: Virke Kultur, Virke Produsentforeningen, Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO) og Norske Konsertarrangører (NKA).

Vi er også med på disse samtalene!

Vi er også medarrangør på fire andre samtaler under festivalen. Den ene samtalen står Kulturrom bak og handler om lokaler og øvingsrom i en tid etter covid-19. Samtalen har fått tittelen «Rom for kultur: Tid for å gjenreise den kulturelle grunnmuren» og medarrangører er: Norske kulturhus, Kulturrom, Kulturalliansen og NOKU.

Den tredje samtalen vi deltar på (også som medarrangør) arrangeres av Arrangørforum og handler om hva musikksektoren eventuelt har lært av pandemien, og isåfall hvordan vi kan bruke det til å styrke feltet videre.

Den fjerde samtalen har tittelen «Medvirkning i vinden – men hva betyr det for meg?» og handler om at barn og unge skal få si sin mening og påvirke politiske prosesser, samt være med å medvirke til å utforme kulturtilbudene. Den femte samtalen arrangeres av Kulturytring og handler om hvilke næringer som gis makt i samfunnet vårt. Hvilken rolle har kulturen i samfunnet? Er kultursektoren en sterk samfunnssektor i det norske samfunnet i dag, sett i lys av covid-19 og kulturpolitikken? Daglig leder Nina Hodneland stiller i panelet.

Arkiv