Illustrasjonsbilde klassisk musikk

Klassisk musikk + kulturhus= ❤️ ?

Publisert:

Organisasjonen Klassisk søker nå samarbeidspartnere til et spennende prosjekt som utforsker klassisk musikk og kulturhus!

Tekst er hentet fra organisasjonen Klassisk:

Antallet klassiske helårsarrangører er nedadgående og forsvinner gradvis rundt omkring i Norge og etterlatt seg en mangel på gode konserttilbud med levende klassisk- og samtidsmusikk. 

Vi mener det finnes en underskog av interesserte konsertgjengere som savner de klassiske konsertene, og blant disse finnes det de som har overskudd og anledning til å drive frem konsertserier hvis de fikk hjelp og kompetanse.

De mange kulturhusene i landet har alle et bredt repertoar med teater, dans og musikk. De drives ofte godt og har et stort nedslagsfelt i de områder de dekker. Men kulturhusenes evne eller vilje til å arrangere klassiske konserter er svært varierende. Vi tror det i stor grad skyldes på manglende kunnskap om ”hva som selger” av klassiske konserter, og redsel for å trå feil mht. repertoar og kostnader.

Hva går prosjektet ut på?

Med ”Klassisk Hus” ønsker vi å fremme et prosjekt hvor man ser nærmere på mulige synergieffekter av kulturhusene på den ene siden og potensielle klassiske arrangører på den andre.

Vi tenker oss en prøveordning på med tre/fire kulturhus i byer/regioner hvor de klassiske helårsarrangører har forsvunnet i løpet av de siste ti-år.

Kulturhusene stiller sine lokaler og nettverk til disposisjon, og organisasjonen Klassisk stiller med kompetanse og hjelp til å starte opp nye arrangører.

Vi vil finne frem til ”ildsjeler” av klassisk musikk som har overskudd og vilje til å starte opp arrangørvirksomheten. Disse vil vi finne frem til ved hjelp av informasjon under de få klassiske konserter som tross alt arrangeres på stedet, og via sosiale medier og fysiske nettverk.

Denne metodikken vil så kunne foredles og videreføres til andre steder og kulturhus etter endt prøveperiode, og vil presumtivt skape en ny underskog av stabile gode konsertarrangører over hele landet.

Organisasjonen Klassisk søker samarbeidspartnere for denne søknaden til «Kultur og næring» til Kulturrådet. Klassisk er i dialog med Kulturrådet om dette, og vil være med på å utforme/skrive søknaden for de tre-fire Kulturhusene som blir med i prosjektet.

Interessert i å bli med?

Interesserte kan kontakte Anderz Døving, daglig leder i Klassisk på mail; anderz@klassisk.net

Samarbeidspartnerne bør være på plass innen nyttår, med informasjonsmøter i januar.

Arkiv