Webinar 2.12 kl.09

Webinar: Bidra med dine innspill for kulturfrivillighet

Publisert:

Kultur- og likestillingsdepartementet har startet arbeid med en strategi for kulturfrivillighet. Nå ønsker vi deg med!

Statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann kommer på vårt webinar. Kommer du? Vi får høre alt om hva regjeringen ønsker med den nye strategien for frivilligheten. Hva tenker de om kulturhusenes rolle? Bli med oss og kom med dine innspill direkte til statssekretæren.

Velkommen både medlemmer og representanter fra kulturfrivilligheten til webinar fredag 2. desember fra kl. 09 til 10!

Formålet med webinaret handler om å samle inn innspill fra dere til strategien om kulturfrivillighet og utredning av regionale kulturfond. Første innspillsmøte er allerede 13. desember som handler om tilgang på møteplasser og kulturarenaer (se lenger ned). Derfor ønsker vi innspill allerede nå.

Gjennom innspill fra dere kan vi vise regjeringen hvordan kulturhusene spiller en sentral rolle som møteplass og bindeledd mellom det profesjonelle- og frivillige kulturlivet. 1. februar skal vi levere vi de skriftlige innspillene.

Første innspillsmøte: om kulturfrivillighetens tilgang til egnede lokaler og møteplasser

Tekst hentet fra regjeringen.no

Formålet med strategien er å løfte lokalt og regionalt kulturliv, og se helhetlig på muligheter og utfordringer for kulturfrivilligheten.

En av de store utfordringene lokalt og regionalt er tilgangen på gode lokaler og kulturarenaer for øving og framføring. Å sikre tilgang på lokaler er avgjørende for at kulturfrivilligheten skal bidra til læring og kompetansemiljø over hele landet, og til å gjøre den profesjonelle kulturen mer tilgjengelig for folk.

Departementet ønsker derfor å avholde et nasjonalt innspillsmøte om regjeringens nye strategi for kulturfrivilligheten.

Om strategien

«Strategien skal legge til rette for eit samspel mellom den profesjonelle og frivillige kulturen og bidra til målet om brei deltaking og tilgang på møteplassar og kulturarenaer over heile landet. Arbeidet med strategien ses vidare i samanheng med den igangsette utredninga av regionale kulturfond». (regjeringen.no).

Foto Unsplash CC: https://unsplash.com/photos/1vD6QxzNHdM

Arkiv