Webinar 2.12 kl.09

Webinar: Bidra med dine innspill for kulturfrivillighet

Publisert:

Regjeringen har startet arbeid med en strategi for kulturfrivillighet. Nå ønsker vi deg med!

Velkommen til webinar for medlemmer, representanter fra kulturfrivilligheten og andre interesserte fredag 2. desember fra kl. 09 til 10!

Norske kulturhus ønsker tanker og innspill fra dere til strategien om kulturfrivillighet og utredning av regionale kulturfond. 

Vi mener kulturhusene spiller en sentral rolle som møteplass og bindeledd mellom det profesjonelle- og frivillige kulturlivet. 

Kom og del dine tanker med oss. 

Gjester

  • Odin Adelsten Aunan Bohmann, statssekretær, Kulturdepartementet 
  • Marianne Ween, daglig leder, Kulturalliansen – sammenslutning for frivillige kulturorganisasjoner
  • Bjarne Dæhli, generalsekretær, Norsk musikkråd
  • Hilde Bjørkum, kommunalsjef kultur og idrett, Sunnfjord kommune

Første innspillsmøte med Kulturdepartementet er allerede 13. desember. Dette handler om tilgang på møteplasser og kulturarenaer (se mer info lenger ned). 1. februar skal vi levere skriftlige innspill til strategien. .

Første innspillsmøte 13. desember

Tekst hentet fra regjeringen.no

Om kulturfrivillighetens tilgang til egnede lokaler og møteplasser.

Formålet med strategien er å løfte lokalt og regionalt kulturliv, og se helhetlig på muligheter og utfordringer for kulturfrivilligheten.

En av de store utfordringene lokalt og regionalt er tilgangen på gode lokaler og kulturarenaer for øving og framføring. Å sikre tilgang på lokaler er avgjørende for at kulturfrivilligheten skal bidra til læring og kompetansemiljø over hele landet, og til å gjøre den profesjonelle kulturen mer tilgjengelig for folk.

Departementet ønsker derfor å avholde et nasjonalt innspillsmøte om regjeringens nye strategi for kulturfrivilligheten.

Om strategien

«Strategien skal legge til rette for eit samspel mellom den profesjonelle og frivillige kulturen og bidra til målet om brei deltaking og tilgang på møteplassar og kulturarenaer over heile landet. Arbeidet med strategien ses vidare i samanheng med den igangsette utredninga av regionale kulturfond». (regjeringen.no).

Foto Unsplash CC: https://unsplash.com/photos/1vD6QxzNHdM

Arkiv