Fredag 2. juni, kl. 9

Webinar: Hva betyr forslagene om endringer i kulturloven for oss?

Publisert:

Foto: Unsplash – Ahmad Odeh

Fredag 2. juni kl. 09:00 inviterer vi til webinar om endringer i kulturloven. Statssekretær Odin Bohmann innleder.

Kultur- og likestillingsdepartementet har sendt ut forslag til endringer i kulturloven på høring, med frist 30. juni.

Bli med oss på webinar fredag 2. juni kl. 09.00, statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann innleder om regjeringens arbeid.

I tillegg får vi en kort, historisk gjennomgang av hva kulturloven egentlig er, høre tanker om hvordan den kunne vært mer relevant for kulturhusene og hør perspektiv fra andre arrangører og utøvere.

Har du noe på hjerte eller noen tanker om kulturloven og de foreslåtte endringene? Vi vil gjerne høre fra deg! Send en mail til hana@kulturhus.no.

Program

Nå styrker vi kulturloven! Introduksjon til regjeringens arbeid.
Med Odin Adelsten Aunan Bohmann, statssekretær, Kulturdepartementet
Hva betyr kulturloven og forslag til endringer, for kulturhusene?
Med Tone Toften, styreleder Norske kulturhus
Kulturloven: Hva er det, og hva er det ikke?
Historisk gjennomgang av kulturloven med Kristine Persdatter Miland, Telemarksforskning
Hva betyr kulturloven for andre arrangører og utøvere?
Med Anderz Døvig, daglig leder i Klassisk

Kort om kulturloven

«Kulturloven var opprinnelig en del av «Kulturløftet» under Stoltenberg II-regjeringen, men dessverre tyder mye på at loven ikke har fungert som man håpet. Den er veldig overordnet og generell, og stiller få konkrete krav.

Nå styrker vi kulturloven så den blir et mer praktisk verktøy for kulturpolitikken i alle kommuner og fylkeskommuner i Norge.

Vårt mål er at alle – uansett hvor du bor og bakgrunnen du har – skal kunne ta del i kulturlivet. Skape kultur – og selv oppleve kultur. Det gir rike og levende lokalsamfunn hvor det er godt å bo. Skal vi nå målene og legge grunnlag for et enda mer livskraftig, mangfoldig og inkluderende kulturliv over hele landet, må vi ta grep.»

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Norske kulturhus heier på intensjonen, vi ønsker en sterkere kulturlov. Får vi dette med de nye endringene?

Tre grep er sentrale i forslaget til endringer av kulturloven:

  1. Kulturloven forankres i Grunnlovens infrastrukturkrav.
  2. Armlengdesprinsippet lovfestes.
  3. En ny lovregel der formålet er å få kulturfeltet «opp på bordet» i planprosessene.

Vi leverer høring

Hva er bra, og hva ønsker vi å gi tilbakemelding til regjeringen på?

Norske kulturhus leverer høringsinnspill direkte til kulturdepartementet. Vi vil dele dette med alle medlemmer i god tid innen høringsfristen, og oppfordrer alle medlemmer til å bruke fra dette dersom dere ønsker.

Jo flere som snakker med en tydelig stemme, jo større sjanse har vi for å bli hørt!

Arkiv