Illustrasjon webinar om mangfold norske kulturhus og balansekunst

Webinar: hvordan arbeide for økt mangfold?

Publisert:

På fredagens webinar får vi besøk av Balansekunst og Music Norway! Victoria Steinland og Roza Taslimi kommer og skal prate om hvorfor og hvordan vi kan sette oss konkrete mangfoldsmål.

For å sikre en mangfoldig og inkluderende bransje må vi se og snakke om ulike barrierer. Endringsagentene i Music Norway har sammen med Balansekunst laget Døråpneren, en veileder som presenterer hvordan aktører i musikkbransjen kan jobbe for økt mangfold.

Med flere og mer mangfoldige talenter å jobbe med skaper vi mer ny musikk, nye publikumsgrupper og markeder, og det bidrar til innovasjon og bredde. Roza Taslimi fra Music Norway og Victoria Steinland fra Balansekunst tar turen innom webinaret og vil presentere og prate om perspektiver og tiltak fra veilederen. Sammen skal de snakke om begreper som mangfold, flerkultur, representasjon, bias og privilegier.

Vi håper dere ble nysgjerrige på temaet, og håper dere ønsker å lære mer om hvorfor og hvordan man bør sette seg konkrete mangfoldsmål!

Sees på fredag fra kl. 09 til 10!

Arkiv