Stormen konserthus

Nytt webinar! Denne gang om kulturhusdrift

Publisert:

Det er snart fredag og det betyr endelig webinar! Denne gangen prater vi om driftsform. Er det egentlig noen suksesskriterier for å kunne lykkes?

Publisert: 15.9.2021. Foto: Stormen Konserthus, Bodø.

På fredagswebinaret fra kl.9.00 til 10.00 får vi besøk av kulturforsker Georg Arnestad og flere kulturhusledere! Som hovedgjest denne gang har vi invitert inn Arnestad – som i mange år har drevet med forskning på kulturpolitikk! Det vil være mulig å stille Arnestad spørsmål etter hans presentasjon.

Deretter får vi besøk av flere kulturhusledere! Hvilke tanker har de om drift, driftsform, lokal forankring og programmering? Vi lover et webinar helt uten prat om korona!

Gjester

  • Georg Arnestad, kulturforsker
  • Jarle Førde, leder av Kimen kulturhus
  • Terje Gloppen, leder for Hamar kulturhus
  • Rasmus Adrian, leder for Stormen konserthus.
  • Andreas Gilhuus, daglig leder Bølgen kulturhus. Bølgen kulturhus er i dag et KS, og kommunen skal utrede en mulig overgang til kommunal enhet.
  • Elisabeth Dahl, daglig leder for Sandnes kultursenter. Sandnes kulturhus ble avviklet som KF 01.01.2020

Bakgrunnen for webinaret

Forsker og skribent Georg Arnestad publiserte i slutten av mai dette året en utredning om tre store kulturhussatsninger: Stormen i Bodø, Hamar kulturhus og Kimen i Stjørdal. Til sammen har disse tre husene kostet 2,3 milliarder kroner og Arnestad har fulgt husene fra 2014-2015 frem til 2020. Hvordan har det egentlig gått med de tre husene etter åpningen? Og finnes det noen opplagte suksessfaktorer for å drive et kulturhus?

«Korleis har det så gått med desse tre kulturbygga etter at dei kom i drift? Eg stilte meg tidleg dette spørsmålet sidan eg deltok i det livlege offentlege ordskiftet 2010-2014 om bygging av svære og kostbare kommunale kulturbygg».

Arkiv