Fredag 3.11 kl. 09

Webinar: kulturdeltakelse og folkehelse

Publisert:

Hva er sammenhengen mellom kulturdeltakelse, sykelighet og dødelighet? Kom på webinar og lær!

«Deltakelse i kulturaktiviteter kan redusere risikoen for tidlig død». Det mener forsker Bente Irene Løkken som har forsket på kulturdeltakelse for NTNU.

Fredag 3.11 kl. 09 får vi besøk av forsker Bente Irene Løkken som skal prate om sin doktoravhandling «Engagement in cultural activity and public health» . I en artikkel til Nord Universitet sier Løkken følgende:

– Det er ikke nødvendigvis så mye aktivitet som skal til, før vi ser en forskjell mellom de som deltar i kulturelle aktiviteter, og de som ikke gjør det, sier forsker (nord.no).

Tekst under hentet fra artikkelen Nord Universitet

Forsker Bente Irene Løkken har sett nærmere på sammenhengen mellom kulturdeltakelse, sykelighet og dødelighet.

Resultatene tyder på at de som deltar i kulturelle aktiviteter, har lavere risiko for tidlig død. De har også lavere dødelighet av hjerte- og karsykdom og kreftsykdom enn de som ikke deltar.  

– Når jeg sammenlignet de som var aktive de siste seks månedene med de som ikke var det, så jeg en trend i redusert risiko for dødelighet ved økende antall aktiviteter. Fra 18 prosent redusert risiko ved deltagelse mindre enn en gang i uken til 39 prosent ved to eller flere ganger i uken, forklarer Løkken.

Les doktoravhandlingen her.

Foto av Aneta Pawlik on Unsplash

Arkiv