illustrasjon corona

Kompensasjonsordning andre runde

Publisert:

Kulturdepartementets andre søknadsrunde for arrangører og underleverandører er nå åpen.

Det er dessverre fortsatt unntak, et av kravene for å kunne søke er at man må være registrert i enhetsregisteret. Dermed er alle hus som ikke har eget organisasjonsnummer, men er en kommunal enhet ekskludert fra å søke. 

Selv om vi hadde ønsket oss (og jobbet for) både tilbakevirkende kraft fra 12. mars og full kompensasjon, er Norske kulturhus godt fornøyd med at kompensasjonsordningen er utvidet til å inkludere aktører som leier ut lokaler der det skal gjennomføres et kulturarrangement

Vi er svært takknemlige for tett og god dialogen med kulturminister Abid Raja og politiske rådgiver Emma Lind, sier Nina Hodneland, daglig leder i Norske kulturhus.

Ofte stilte spørsmål og svar om kompensasjonsordningen

  1. Husk at du kan søke både på tape billettinntekter og tap av utleieinntekter, men: dette gjøres ikke i samme skjema.
  1. Når du søker om tapte billettinntekter er du «arrangør», og benytter skjema for arrangører. Merk: Arrangører som oppfyller ordningens vilkår, kan få kompensert inntil 100 prosent av sine netto tapte billettinntekter og merutgifter.
  1. Når du søker om tapte utleieinntekter er du «underleverandør», og benytter skjema for underleverandører. Merk: Underleverandører kompenseres for inntil 50 prosent av sine tapte inntekter. 
  1. Du kan søke om flere arrangement i samme skjema, men altså ikke blande rollen som arrangør og underleverandør.
  1. Man kan ikke søke både som arrangør og underleverandør til samme arrangement. Det kan imidlertid være flere søkere til samme arrangement, for eksempel kan både arrangør og flere underleverandører søke kompensasjon for tap fra samme avlyste festival. Alle søker om sitt eget tap/sine egne merutgifter.
  1. Hvis du fortviler over at skjemaene ikke er tilpasset kulturhus så skjønner vi deg godt, men fordi kulturhusene faller inn under begge ordningene (arrangør og underleverandør) er dette løsningen.

Kompensasjonsordningen gjelder i denne andre søknadsrunden både for arrangører og underleverandører av kulturarrangementer. Med underleverandører menes aktører innenfor lys, lyd, bilde og rigg, artister, management, booking og filmdistributører som leverer tjenester eller innhold til et kulturarrangement, og aktører som leier ut lokaler der det skal gjennomføres et kulturarrangement.

Ordningen dekker tap og merutgifter i forbindelse med utsettelse eller hel eller delvis avlysning eller stenging av offentlige kulturarrangementer i Norge som følge av koronakrisen. Ordningen gjelder for arrangementer i perioden 1. mai til 31. august 2020. 

Forsidebilde: Stavanger Konserthus

Arkiv