Kulturhusene har blitt (delvis) hørt

Publisert:

Konsert- og kulturhusene er nå sett, hørt og inkludert i en utvidet kompensasjonsordning fra Kulturdepartementet. 

Selv om vi hadde ønsket oss (og jobbet for) både tilbakevirkende kraft fra 12. mars og full kompensasjon, er Norske kulturhus godt fornøyd med at kompensasjonsordningen er utvidet til å inkludere aktører som leier ut lokaler der det skal gjennomføres et kulturarrangement. 

Vi er svært takknemlige for tett og god dialogen med kulturminister Abid Raja og politiske rådgiver Emma Lind, sier Nina Hodneland, daglig leder i Norske kulturhus.

Det er dessverre fortsatt unntak, et av kravene for å kunne søke er at man må være registrert i enhetsregisteret. Dermed er alle hus som ikke har eget organisasjonsnummer, men er en kommunal enhet ekskludert fra å søke. Dette er blant punktene vi fortsatt aktivt jobber med å endre!

Ordningen gjelder for perioden 1. mai – 31. august og er utvidet til å omfatte underleverandører som leverer tjenester eller innhold til et kulturarrangement. Med underleverandører menes her aktører innenfor lys, lyd og rigg, aktører som leier ut lokaler der det skal gjennomføres et kulturarrangement, og artister, management, booking og filmdistributører.
 

Kompensasjonsordningen ble sendt på høring fra Kulturdepartementet med frist for kommentarer 29. juni, 16:00.

4 punkter vi fokuserer på i vårt tilsvar

1) Flere kulturhus er fortsatt unntatt alle kompensasjonsordninger. Dette gjelder både i ordningen kompensasjon for arrangører, samt kompensasjon for underleverandører. (Gjelder kulturhusene som er kommunale enheter, og dermed ikke registrert i enhetsregisteret. Lik drift, ulik organisasjonsform gir svært skjeve forskjeller i kompensasjon.)

2) Bransjens behov for forutsigbarhet tilsier at kompensasjonsordningen må videreføres også etter 31. august så lenge også smittevernsbegrensningene videreføres.

3) Underleverandørene bør inkluderes i ordningen fra og med 5. mars.

4) Idrett og frivillighet kompenseres med inntil 70% for samme type inntekt, som de profesjonelle kun kompenseres for opptil 50% for (utleie.)

Arkiv