Medlemsundersøkelse

Arrangørene i de store byene raser ifra

Publisert:

Majoriteten av kulturhusene har fremdeles svakere resultater enn pre-pandemi og dyrtid, viser fersk medlemsundersøkelse.

Siden mai 2022 har Norske kulturhus sendt ut undersøkelser for å kartlegge booking av aktiviteter og salg av billetter hos våre medlemmer, det i et forsøk på å se hvor stor påvirkning koronapandemien har hatt på vår bransje.

Resultatene vi har fått inn for våren 2023 viser en nedgang på 5% i publikumsbesøk sammenlignet med et normalår (2019). Men! Mens enkelte konsert- og kulturhus er tilbake på 2019-nivå, eller enda mer positivt, opplever publikumsrekorder med økning i besøk på over 20%, ser vi at det er tilsvarende fall i besøk hos andre hus. 

Når man derimot går ordentlig inn i statistikken er det tydelig å se et enormt strekk i laget. Ser man på resultatene fra alle konsert- og kulturhusene «kamuflerer» statistikken at en stor andel av husene aldri har kommet seg etter covid-årene.  

Nærhet til stor by er avgjørende

De store arrangørene, med størst saler i nærhetene av store byer gjør det godt. Mindre kulturhus, med små saler, og som ligger mer grisgrendt til opplever det som ekstremt utfordrende å få innhold til huset. Dette er ikke nytt i seg selv, men vi ser at tendensen har forsterket seg etter pandemien.  

Regionalt løft må på plass

Når det er vanskelig for «små» kulturhus, som har saler på opp mot 300 plasser, så viser dette at våre data bare er toppen av isberget for hvordan andre, også mindre og frivillige arrangører opplever hverdagen nå. 

Vi trenger et løft for lokalt og regionalt kulturliv, og derfor mener vi det haster å få på plass regionale kulturfond. Med en slik ordning kan det tildeles friske midler til å skape og arrangere, lokalt.  

Bakgrunn for undersøkelsen: Statistikken er basert på en undersøkelse som har blitt sendt til ledere på norske kulturhus. Undersøkelsen er besvart av 56 av 135 medlemmer som nok data til si at dette er en tydelig tendens. Vi har bedt om resultater fra våren 2023 samt prognoser for høsten 2023. Som sammenligningsgrunnlag har vi bedt om tall fra 2019.

Her kan du høre et intervju med daglig leder Nina Hodneland i NRK Nyhetsmorgen 18.09.23

Illustrasjonsbilde på forsiden: Nick Night on Unsplash

Arkiv