Kulturpolitikken i Hurdals-plattformen

Publisert:

To områder fra regjeringens nye Hurdal-plattform kan ha stor betydning for feltet – om de blir realisert.

Publisert: 15.10.2021. Foto: Wikipedia CC.

I Hurdalsplattformen står det: «Regjeringas kulturpolitikk vil derfor støtte opp under eit ope, inkluderande og mangfaldig kulturliv i heile landet og leggje til rette for eit kontinuerleg samspel mellom den profesjonelle og den frivillige kulturen.

Regjeringa vil gjennomføre eit nytt kulturløft som skal komme heile landet til gode, og særleg satse på den lokale og regionale kulturen. Folk skal ha tilgang til kunst og kultur, uavhengig av kven dei er, og kor dei bur.»

Hva betyr dette konkret?

Samspill mellom profesjonell og frivillig kultur fremheves, endelig! Hurdals-plattformen er nettopp det, en plattform for å bygge videre politikk. Her er det mye politikk som ikke er ferdig utformet.

Det er likevel to områder som Norske kulturhus løfter frem som vil ha stor betydning for feltet:

  • Gradvis øke kulturens andel av statsbudsjettet til en prosent
  • Innføre regionale kulturfond

Regionale kulturfond: Samspill mellom det profesjonelle og den frivillige kulturen

I Hurdalsplattformen står det kun skrevet å «innføre regionale kulturfond». Det punktet er ikke beskrevet i nærmere detaljer, men dette er et mål vi har svært store forventninger til at regjeringen leverer på.

Kulturorganisasjoner, kunstnerorganisasjoner og kulturpolitikere har siden høsten 2017 diskutert muligheten for opprettelse av regionale kulturfond. Norske kulturhus har sammen med Arrangørforum skissert at en endring av tippenøkkelen vil kunne muliggjøre finansieringen av regionale kulturfond.

Formålet vil være å bidra til lokal og regional aktivitet på kunst- og kulturfeltet, og på samme tid være et supplement til Norsk kulturfond.

Ønsket er at ordningen skal treffe både det profesjonelle og frivillige kulturfeltet, og både enkeltpersoner og organisasjoner skal kunne søke de regionale kulturfondene. Norske kulturhus mener at den type kunst- og kulturproduksjon som i dag skapes i spennet mellom amatør og profesjonell institusjon og enkeltperson, bør løftes ytterligere og satses på i de regionale kulturfondene.

Merk at dette er ordningen slik den er skissert av blant annet Norske kulturhus og Arrangørforum. Vi vet ikke hvordan ordningen faktisk utformes av den nye regjeringen. 

Hvor finner vi dette i statsbudsjettet?

Kulturbudsjettet som er lagt frem for 2022 er regjeringen Solbergs «testament».

Nå har den nye AP/SP-regjeringen tiden frem til 10. november med å innarbeide sin politikk, som satsningen på regionale kulturfond. Norske kulturhus og alle som har ambisjoner om å påvirke budsjettet har fire intense uker foran oss.

Arkiv