Statsbudsjettet: få høydepunkter

Publisert:

I et nokså grått kulturbudsjett var det ikke de helt store overraskelsene for konsert- og kulturhusene.

Publisert: 15.10.21. Foto: Bærum kulturhus.

Først og fremst sender vi gratulasjoner til Bærum kulturhus og Dans Sør-Øst Norge som har fått doblet sin statsstøtte! De ligger nå inne i statsbudsjettet med et foreslått tilskudd på 4,350 millioner kroner. Dette er en økning på to millioner kr fra årets budsjett. Vi jubler for at dansefeltet nå blir styrket.

Grønt Veikart

Norske kulturhus sin satsning på fornybar omstilling i kunst-og kultursektoren, «Grønt Veikart», trekkes frem og får «hederlig omtale» i budsjettet. Men det er dessverre ingen konkrete budsjettposter knyttet til vår innsats for det grønne skiftet innenfor kunst- og kulturfeltet. Dette er særdeles skuffende lesning.

Passiv arenapolitikk

Midlene til regionale kulturbygg, tilskudd til kulturhus, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur står på stedet hvil. Dette er en mildt sagt passiv arenapolitikk vi må arbeide hardt for å løfte.

Pandemien er ikke over

I vår bransje er ikke pandemien over og vi etterlyser ordninger for arrangører så vel som musikere. 

Hvordan er prossessen videre?

Det var Abid Raja som la frem kulturbudsjettet tirsdag 13. oktober. Nå er det Annette Trettebergstuen som overtar som kultur- og likestillingsminister.

Når en ny regjering foreslår endringer til en avgått regjerings budsjett, legger de frem en samlet pakke med forslag kalt en tilleggsproposisjon. Her kan de enten legge til saker som er viktige for den nye regjeringen, eller kutte, eller øke skatter og avgifter.

Fristen for å legge frem denne tilleggsproposisjonen er satt til 10. november. Trettebergstuen har altså rundt fire uker på seg til å gjøre endringer.

Etter dette blir det forhandlinger i Stortinget. Her må den nye regjeringen prøve å bli enige med SV om budsjettet og endringene. Dette må skje senest 15. desember, ifølge reglementet på Stortinget.

Arkiv