Illustrasjon sak om gjenoppbygging

Ekstra webinar: Innspill til Kulturrådet!

Publisert:

Hva trenger vi nå, som følge av pandemien? Bli med på webinar fredag 19. november kl. 09 og meld tilbake til Kulturrådet!

Publisert: 17.11.2021

Kulturrådet og Norsk filminstitutt (NFI) har fått i oppdrag å kartlegge og analysere koronapandemiens langsiktige følger for kultursektoren og vurdere aktuelle tiltak.

På fredagswebinaret 19.november spør vi dere hva dere har behov for: Hva trenger kulturhusene av støtteordninger, politikkutforming eller juridiske virkemidler? Kom med tilbakemeldinger på hva du og ditt kulturhus trenger, så tar vi dette videre med i våre innspill.

Jo mer presist vi kan levere i denne innspillsrunden, jo sterkere kan vi påvirke før ordningene lages. Alternativet er å fikse ordninger som ikke treffer oss, i etterkant..

Du må selvsagt gjerne sende en e-post til nina@kulturhus.no med innspill. Frist for dette er 19. november kl. 15.00.

Hva kan vi spille inn av behov?

Kulturrådet ber om innspill til virkemidler, hva mener de egentlig med det? Virkemidler er mer enn kun støtteordninger, eksempler på virkemidler kan være:

 • Juridiske virkemidler (f.eks. lover og forskrifter, rettigheter)
 • Økonomiske virkemidler (f.eks. tilskuddsordninger, fritak fra/reduksjon i avgifter)
 • Organisatoriske virkemidler (f.eks. ansvarsdeling mellom forvaltningsnivåer, etablering av nye/sammenslåing av eksisterende organisasjoner, deltakelse/representasjon i institusjoner eller etablerte samarbeid/nettverk)
 • Virkemidler for styrking av kunnskap, kompetanse og kommunikasjon (f.eks. kompetansehevende tiltak, dialog og informasjon)
 • Virkemidler for politikkutforming (f.eks. NOUer og offentlige utvalg, Stortingsmeldinger, strategier)

Dette skal vi diskutere på webinaret:

 • Mangfold
 • Tilgjengelighet
 • Aktører som er særlig rammet av pandemien
 • Kompetanse (kompetanseflukt?)
 • Internasjonal aktivitet
 • Muligheter og innovasjon (digitale formidlingsformer mm.)

Ingen forventer at dere har løsninger og svar på alt, men bli med og del, både av løsninger og frustrasjon.

Arkiv