Forestillingen Skaut

(Utdatert) Økt kapasitet på innendørs arrangement

Publisert:

Under torsdagens pressekonferanse ble det klart at det blir enkelte lettelser i tiltakene innført i desember. Et av de viktigste punktene i denne omgang handler om endring i kapasitet for arrangement.

Publisert: 14. januar 2021. Foto: Stein Hofve fra forestillingen «Skaut» på Ål kulturhus.

De nye endringene vil gjelde fra og med midnatt natt til fredag 14. januar og skal vurderes på nytt 1. februar.

Antallsbegrensning for arrangement

  • Utendørs kan man nå være 200 uten faste tilviste plasser (nytt)
  • Innendørs kan man være 200 med faste tilviste plasser (nytt)
  • Uten faste tilviste plasser innendørs kan man nå være 30 personer (nytt)
  • Munnbindpåbud for publikum når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand (måles fra skulder til skulder). Se vår sak om bruk av munnbind på innendørs arrangement her.
  • På arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser, jf. § 13a første ledd bokstav e og h, skal arrangøren ha oversikt over hvor hver enkelt publikum sitter.

Spørsmål og svar

Kan vi bruke hver rad i salen nå, eller må det være meter den veien også?

Her er det ingen fasit, fordi avstanden mellom seteradene varierer fra sal til sal. Dere kan ikke uten videre benytte hver seterad, men i mange tilfeller vil dere kunne det. Det som ER «fasit», er at det i hht. paragraf 13, Krav til avstand på arrangement i covid-forskriften fortsatt står beskrevet 1 meters avstand fra skulder til skulder.

«Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære, målt fra skulder til skulder. Arrangøren skal ikke gjennomføre aktiviteter som krever mindre avstand mellom utøvere eller deltakere enn det. 

Første ledd er ikke til hinder for at arrangøren på arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser kan legge til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.»

Her anbefaler vi dere å måle fra seteryggen til seteryggen, slik svært mange av husene har gjort tidligere. Dersom dere er usikre på om deres oppmåling er en meter eller ikke er anbefalingen fra Norske kulturhus å ta dette med din kommunelege/smittevernslege, slik at de kan anbefale (eller ikke) et salkart.

Merk at dersom dere pga. pålegg fra myndighetene/forskriften ikke får inn 200 stk. i salen nå, skal det spille inn ifbm. søknader til stimuleringsmidler mm.

Regjeringen: vurderer løsninger for store innendørs lokaler

Regjeringen har igangsatt et arbeid for å finne løsninger som gjør at man kan tillate flere publikummere i store innendørs lokaler samtidig som smittevernreglene ivaretas på en god måte.

– Vi jobber med løsninger for å tilpasse antallsbegrensingene bedre til størrelsen på lokalet. Målet er at for eksempel store konsertarenaer og ishockeyhaller kan slippe inn flere. Vi håper dette er klart allerede neste uke, avslutter Trettebergstuen.

Arkiv