Strøm innspillsmøtet her 13.12 kl. 15

Har kulturhusene en plass i ny strategi for kulturfrivillighet? 

Publisert:

Strøm første innspillsmøte her tirsdag 13. desember kl.15

Sist uke hadde vi Statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann på besøk på fredagswebinar om regjeringens nye strategi for kulturfrivilligheten. Webinaret er ikke tatt opp, men allerede tirsdag 13.12 får dere sjansen til en utvidet versjon! 

Da inviterer statssekretæren til det første innspillsmøte med temaet «Kulturfrivillighetens tilgang til egnede lokaler og møteplasser». Møtet strømmes via lenken under.

NB: Påmeldingen for fysisk deltagelse/deltagelse i høringsrunden er gått ut, men har du noe på hjertet så send en e-post til nina@kulturhus.no 

Norske kulturhus mener vi både kan og må ta et ansvar og spille en viktig rolle med og for kulturfrivilligheten. Derfor løfter vi frem deres saker i høringen. 

PROGRAM

 • 15:00 Velkommen v /statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann
 • Presentasjon av eksisterende kunnskap:
  • Stian Slotterøy Johnsen, genersalsekretær i Frivillighet Norge.
   Tema: Rapport om frivillighetens behov for egnede lokaler 
  • Marianne Ween, daglig leder i Kulturalliansen.
   Tema: Kartlegging av lokaler
  • Margrete Bjørge Katanasho, styreleder i LNU.
   Tema: Tilgang på lokaler for barne- og ungdomsfrivilligheten
  • Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).
   Tema: Tros- og livssynssamfunns tilgang på lokaler
  • Mats Grimsgaard, konstituert generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet.
   Tema: Gratis bruk av offentlige undervisningslokaler
  • Bjarne Dæhli, generalsekretær i Norsk musikkråd.
   Tema: Egnede musikklokaler. Hva må til?
  • Toril Skjetne, generalsekretær i Kulturvernforbundet.
   Tema: Arenaer for det frivillige kulturvernet
  • Kristine Persdatter Miland, forsker ved Telemarksforsking.
   Tema: Rapport om kommunal kultursektor og kulturlokaler
 • 16:15 – 16:30 Pause 
 • 16:30 – 18:00 Innspillsrunde – etter påmelding. Det legges opp til at hver organisasjon/aktør får inntil tre minutters taletid.

Arkiv