Høring på Stortinget: regionale kulturfond

Publisert:

Tirsdag denne uken var daglig leder Nina Hodneland på høring i Stortingets familie- og kulturkomité. 

Vårt hovedpoeng handlet om viktigheten av å innføre regionale kulturfond nå. Vi poengterte at helårsarrangørene har gått fra en svært krevende pandemi og rett over i en økonomisk krise som rammer både bransjen og publikum. 

Våre innspill

Kommentarer til kapittel 1.1: Overordnete mål for kultur- og likestillingspolitikken – regionale kulturfond 

Regjeringen har (…) iverksatt utredning av regionale kulturfond som skal stimulere til økt kunst- og kulturaktivitet lokalt. Vi er glad for at utredningen av de regionale kulturfondene er i gang, og ser frem til å komme med mer detaljerte innspill til innretning og formål. Men Norske kulturhus er utålmodige. Hvorfor? Fordi helårsarrangørene gikk fra en krise, covid-pandemien, rett inn i en økonomisk krise som rammer bransje og publikum.  

Prognoser for høsten 2022 viser at det er en nedgang i aktivitet, eller programinnhold, på kulturhusene med 40% høsten 2022.  Altså 40% nedgang i konserter, forestillinger, foredrag etc.

Og, prognosen viser at 65% av publikum uteblir. Nedgang i program-innhold gir nedgang i publikum. Vi trenger aktivitet/programinnhold på kulturhusene, slik at publikum kommer tilbake. Derfor trenger vi de regionale kulturfondene nå.

Under kommer fire innspill som også er svært viktig for våre medlemmer:

Kommentar til kapittel 10: Omtale av klima- og miljøsaker

Kultur- og likestillingsministeren har i september 2022 inngått en intensjonsavtale med kunst- og kultursektoren ved aktørene bak Grønt veikart for kunst- og kultursektoren samt LO med mål om å utvikle kunnskapsgrunnlag og identifisere konkrete forslag til regjeringen og kultursektoren om hvilke tiltak som kan bidra til kutt av klimagasser.

Igjen tillater vi oss å være utålmodige. La oss raskt igangsette arbeidet. Vi er klare!

Kommentarer til kapittel 323: Musikk og scenekunst: Mål og strategier for 2023      

Regjeringen vil sette i gang arbeidet med en helhetlig gjennomgang av musikkfeltet i 2023. Dette har vi sammen med resten av Arrangørforum arbeidet for over lengre tid, vi ser frem til å bidra. 

Riksteatret

Departementet vil igangsette en evaluering av Riksteatret som vil se nærmere på Riksteatrets rolle og funksjon. Vi kommer med en tydelig oppfordring til å involvere oss og våre medlemmer når Riksteatret skal evalueres.Vi trenger en styrkning av det gode program-innholdet på landets kulturhus, som blant annet Riksteatret tilbyr. 

Kommentarer til kapittel 5.2: Fordelingen av spilleoverskudd til kulturformål

Kommentarer og forventninger til fordelingen av spilleoverskuddet 2023. 

Tildelingen til desentralisert ordning for regionale kulturbygg og Kulturrom kommer fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping, men disse midlene tildeles ikke endelig før i mai 2023. 

Norske kulturhus mener: Ikke glem arenapolitikken! Vi har en tydelig forventing om en styrking av satsingen på kulturlokaler, og at kuttene i desentralisert ordning reverseres. Vi ser at det mer enn noen gang er viktig med tilskuddsordninger som kan bidra til en langsiktighet for landets kulturrom – også etter krisen.

Norske kulturhus støttet utvidelsen av oppdraget til Kulturrom i 2019. Med denne utvidelsen fulgte en tydelig forventning om at ordningen skulle tilføres friske midler for å kunne imøtekomme de nye oppgavene.

Vi oppfordrer Familie- og kulturkomiteen til å styrke ordningen ved fordeling av spilleoverskuddet for 2023. 

Foto: https://www.flickr.com/photos/stortinget/

Arkiv