Fotografi

Hva gjør bransjen med Ukraina-krisen?

Publisert:

Hva gjør bransjen med Ukraina-krisen? Boikott? Støttemarkeringer? Bli med på strømmet frokostmøte i regi av Kulturrådet. 15. mars kl. 08.30. 

Russlands krig mot Ukraina har blitt møtt med fordømmelse og raseri. Skal vi boikotte, og i så fall hvem? Skal vi bryte kontakten eller fortsette samarbeidet der vi kan? 

Hvordan kan vi best bidra til presset mot det russiske regimet uten å svekke den kunstneriske friheten ytterligere for uavhengige russiske kulturaktører?

Kulturrådet inviterer til et frokostmøte med innlegg og samtaler der ulike deler av kultursektoren forteller hvordan de tenker rundt disse problemstillingene. Hør fra Kilden, MUNCH, NTO og Norsk filminstitutt, og flere andre kulturaktører.

Bli med på et strømmet frokostmøte i regi av Kulturrådet og hør ulike stemmer i bransjen, slik at det blir enklere å ta et standpunkt på eget kulturhus. 

Arkiv