Konsert stormen Fra Stormen Konserthus i Bodø

Stimuleringsordning: på rett vei?

Publisert:

Pressemelding publisert 20.8.2020 15:05:07 CEST | Norske kulturhus

I går ble det klart at Kompensasjonsordningen for arrangører og underleverandører forlenges ut 2020. Samtidig etableres stimuleringsordningen fra 1. oktober.

Nina Hodneland, daglig leder i Norske kulturhus, støtter overgangen fra kompensasjon over til en stimuleringsordning og mener den kommer på et helt nødvendig tidspunkt:

Når panleggingshorisonten for kulturarrangement kan være på over ett år eller mer, er det helt avgjørende med forutsigbarhet. Ordningen bør derfor være gjeldende også ut 2021.

For kulturhusene vil en slik ordning sørge for at aktivitet belønnes, og aktivt oppfordre kulturhusene til å igjen skape innhold og møteplasser på ukentlig basis.

I riktig retning

Førstkommende mandag er Norske kulturhus, sammen med blant andre Spekter, VIRKE, CREO, NTO, Film & Kino, Norske konsertarrangører, KS og representanter for teknisk bransje, invitert til et innspillsmøte med politisk ledelse i KUD.

Vi vil være særlig oppmerksomme på de kommunale enhetene som er aktive arrangører og ikke fanges opp verken av kompensasjonsordningen eller den nye stimuleringsordningen, sier Hodneland.

Detaljene i ordningen er ikke klar, men på pressekonferansen signaliserte kulturministeren at ordningen innrettes slik at det er arrangør som søker om støtte. Det er da en forutsetning at arrangøropprettholder sine forpliktelser videre til underleverandører – også kulturhusene. 

Dermed vil ikke kulturhusene søke om kompensasjon for leieinntekter, slik de nå gjør som underleverandører, men være sikret å få inntekter fra arrangør. 

Det er en svært viktig dreining for våre medlemmer, ikke minst med tanken på alle de 81 kulturhusene som er kommunale enheter og ikke kan søke på dagens kompensasjonsordning, sier Hodneland.

Det kan dermed se ut som stimuleringsordningen løser en del av utfordringen for de kommunale enhetene – i hvertfall første omgang.

For spørsmål om saken, eller forespørsel om et intervju, vennligst kontakt:

Daglig leder
Nina Hodneland
Telefon: 93 44 14 71 
E-post: nina@kulturhus.no

Foto: Stormen Kulturhus

Arkiv