Kommunene må dekke tilbakebetalingskravet for KF

Publisert:

Norske kulturhus, Film & Kino og KS har sammen jobbet med saken om KF’ene som har måttet betale tilbake kompensasjon i forbindelse med arrangørstøtte for arrangører.

Flere av medlemmene i Norske kulturhus har tatt kontakt med spørsmål om dette også vil gjelde stimuleringsordningen. Kortsvar er: Nei, det vil det ikke. Kravene om tilbakebetaling gjelder kun KF som fikk innvilget kompensasjon som arrangør. 

Saken ble tatt opp i Stortingets spørretime forrige uke. Kultur- og likestillingsministeren viser til at kommunale kulturhus og kinoer skal kompenseres gjennom de generelle rammebevilgningene til kommunesektoren.

Kommunene som ikke har meldt inn disse tapene må melde inn tap også på kultursektoren, som grunnlag for beregningen av kompensasjonen til den enkelte kommune.

Regjeringen har lagt til grunn at kommunesektoren skal kompenseres for alle nødvendige ekstrakostnader og inntektstap i forbindelse med pandemien.

Norske kulturhus har, sammen med KS og Film & Kino jobbet for at kravene fra Kulturrådet skal trekkes, men Kulturdepartementet er tydelige på at kompensasjonen må gå via kommunene. Ta gjerne kontakt med Norske kulturhus dersom du som kulturhusleder opplever at kommunen ikke dekker disse kravene for KF’et.

Arkiv