Illustrasjon tillittsak

Mer tillit til profesjonelle arrangører, takk!

Publisert:

Norske kulturhus ber om større tillitt til profesjonelle arrangører etter mandagens møte med Kulturdepartementet.

Publisert: 03. mars. 2021. Foto: Gjøvik Kultursenter

Som interesseorganisasjon opplever vi at innskrenkningene om publikumskapasitet som tredde i kraft natt til 23. februar har blitt tatt imot med mangel på forståelse hos våre 131 medlemmer.

Mandag 1. mars var derfor Norske kulturhus, representert ved styreleder Ole Tobias Lindeberg og Nina Hodneland, og NTO (Norsk teater – og orkesterforening) i møte med Kulturdepartementet, Kommunal – og moderniseringsdepartementet og Helse – og omsorgsdepartementet. På møtet deltok statssekretærene Gunhild Berge Stang (Kulturdepartementet), Paal Pedersen (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) og Saliba Andreas Kkorkunc (Helse- og omsorgsdepartementet). Fra Kulturdepartementet stilte Emma Lind, politisk rådgiver for kulturminister Abid Raja, avdelingsdirektør Heidi Karlsen og rådgiver Helle Alfsen.

Vår beskjed til Kulturdepartementet

Norske kulturhus sine hovedpoeng i møtet handlet først og fremst om å skrote antallsbegrensningen i den nasjonale Covid-19-forskriften til fordel for større tillit til profesjonelle arrangører. I tillegg ba vi om mer ansvar til lokale smittevernmyndigheter og ikke minst en differensiert salsvurdering med utgangspunkt i kapasitet og publikumsfasiliteter. 

Etter innskjerpingene sist uke har flere kulturhus i vårt nettverk uttalt at de like gjerne kunne ha stengt ned. Medlemmene i Norske kulturhus er ikke offentlig støttet på samme måte som NTOs medlemmer. Innskjerpelsene vil derfor gjøre at medlemmene i Norske kulturhus blir enda mer avhengige av at stimuleringsordningene for 2021 treffer godt.

Status etter møtet

Helse – og omsorgsdepartementet står dessverre på stedet hvil. Departementet kommer ikke til å endre publikumskapasiteten tilbake til 200 personer og argumenterer på bakgrunn av det høye smittetrykket. Selvsagt ønsket vi signaler om at regelen vil endres, men slik smittesituasjonen er i dag er ikke det sannsynlig at HOD endrer sitt forbud.

Hva gjør vi nå?

Til våre medlemmer: vi gir ikke opp. Vi skal fortsette å skynde oss langsomt til den siste publikumsrestriksjonen er opphevet. Det tok over fire måneder å snu regelen om at meteren skulle måles fra skulder til skulder, og over til at vi kunne operere med annethvert sete. Det tok litt under fire måneder fra begrepet fastmonterte seter ble innført, til det ble opphevet forrige uke. 

Under pandemien opplever vi at Helse- og omsorgsdepartementet har hatt svært mye å si for kultur- og arrangørhverdagen. Vi setter derfor stor pris på at KUD tok initiativ til dialog også med HOD og KMD, noe som gjør det mulig for oss å følge opp HOD med våre argumenter. Det er her avgjørelsene ligger. På denne måten kan publikumsantallet forhåpentligvis økes når smittesituasjonen tillater det. De har snudd tidligere, og de kan snu igjen.

I tillegg vil vi følge opp med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). De var til stede i møtet fordi det er herfra kommunene vil få sin kompensasjon, og det helt tydelig uttrykkes fra KMD at det er gjennom kommunene kulturhusene må få kompensert sine tap. Dette er sterke og tydelige politiske signaler fra nasjonalt hold, som vi må kjempe for å få gjennom på lokalt nivå.

Arkiv