Foto flekkefjord kultursenter

Flere kulturhus vurderer å stenge ned

Publisert:

Reduksjonen av publikumskapasiteten vil ha dramatiske konsekvenser for landets profesjonelle scener, teater og konsert- og kulturhus om de blir stående, sier Nina Hodneland, daglig leder for Norske kulturhus.

Pressemelding publisert 23. februar 2021. Illustrasjonsbilde: Flekkefjord Kultursenter.

Fredag 19. februar la regjeringen frem nye retningslinjer for arrangementer. Dette innebar at kravet om fastmonterte seter ble byttet ut med tilviste plasser. Samtidig ble publikumskapasiteten på innendørs arrangementer redusert fra 200 til 100 personer. Innskrenkningen trer i kraft fra midnatt, natt til tirsdag 23. februar. 

-Som interesseorganisasjon opplever vi at de nye retningslinjene har vekket sterke reaksjoner fra våre 131 medlemshus. Flere av medlemmene melder nå at det hadde vært bedre om de rett og slett var helt stengt ned. Det er positivt at regjeringen innfører begrepet faste tilviste plasser, men reduksjonen av publikumskapasiteten vil ha dramatiske konsekvenser for landets profesjonelle scener, teater og konsert- og kulturhus om de blir stående, sier Nina Hodneland, daglig leder for Norske kulturhus.

Vanskelige vilkår – dette gjør det bare verre

Et av kulturhusene som nå vil merke konsekvensene av den nye innstramningen, er Dampsaga Kulturhus i Steinkjer. Svein Bjørge, arrangementsansvarlig ved Dampsaga sier regelendringen skaper stor uforutsigbarhet for hele kultursektoren:

-Først kom anbefalingen fra FHI om å ta bort regelen med fastmonterte seter, og vi fikk signaler om at regjeringen var positive til det. Så kommer dette svaret, og de gjør bare alt mye verre ved å halvere antall publikummere i kulturhusene. Det er typisk. Vi er ikke store og sterke nok for dette handler også om politikk, det har vi sett før. Kulturen blir det enkle offerlammet.

Avgjørelsen oppfattes å ikke være basert på faglige smittevernråd

Det er en selvfølge at kulturhusene, som alle andre aktører i samfunnet, skal følge de smittevernrådene som til enhver tid ligger til grunn fra Helsedirektoratet. Vi vet imidlertid at Helsedirektoratet og FHI i utgangspunktet gav råd om å opprettholde 200 publikum som svar på sitt oppdrag. (Svar på covid-19 oppdrag fra HOD nr. 312 – Fornyet vurdering av fastmonterte seter.)

– Så lenge pandemien har vart har kulturhusene klart å levere trygge publikumsmøter med svært gode rutiner på smittevern. Få smittetilfeller har blitt sporet tilbake til konsert – og kulturhusene. Det virker vanskelig å forsvare at denne regelendringen er med å redusere smittetrykket på et nasjonalt nivå, sier Nina Hodneland.

For ytterlige kommentarer:

Daglig leder Nina Hodneland

Telefon: 93 44 14 71

E-post: nina@kulturhus.no

Arkiv