illustrajon miljøvekst

Gjennomføre miljøtiltak på kulturhus?

Publisert:

Er du nysgjerrig på hvilke konkrete miljøtiltak ditt kulturhus kan gjennomføre fremover? Bli med på vår undersøkelse for Grønt Veikart da!

Undersøkelsen tar kun fem minutter og handler om kartlegging av miljøarbeid på kulturhus.

Undersøkelsen er nyttig for dere som ikke har igangsatt konkrete miljøtiltak. Ved å gjennomføre kartleggingen får du en fin og systematisk gjennomgang av hvor du kan starte, og ulike områder/ miljøtiltak ditt kulturhus kan igangsette.

Grønt veikart for kunst- og kultursektoren skal gi overordnet status, sette konkrete mål og foreslå miljøtiltak for å redusere klimaavtrykket i kunst- og kultursektoren. Målet er å ha klart et veikart for en grønn og bærekraftig kunst- og kultursektor i januar 2021.

Miljøtiltak og bærekraftig drift: Tilbakeblikk på seminaret 22.januar

Onsdag 22. januar 2020 ble seminaret «Grønt veikart» avholdt med formål om å igangsette prosjektet som skal samle kultur-Norge rundt klima og bærekraftig drift. Tilstede var blant andre tidligere klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), og tidligere kulturminister Trine Skei Grande (V). Grande mente kulturbransjen er en sektor med store ringvirkninger og var tydelig på at de største aktørene i bransjen må gå foran når det gjelder å satse på innovative løsninger:

-Vi kommer til å holde på en stund  før vi har funnet det perfekte ølglasset, og underveis må de store aktørene gå i front.

Linnea E. Svensson, prosjektleder for «Grønt veikart», fokuserte på deling av erfaringer som et av de viktigste virkemidlene i tiden fremover:

-Vi skal finne frem til ulike piloter innenfor ulike sektorer. Hvor trengs virkemidler, hvor trengs begrensninger? Dialog er her alfa omega, og vi kommer til å dele underveis i prosessen.

Seminaret kan du se i sin helhet under hvis du ønsker å oppdatere deg.

Arkiv