Direkte 10. januar kl. 15

Nytt nasjonalt innspillsmøte om kulturfrivillighet

Publisert:

Send oss dine innspill om kulturfrivillighet innen 10. januar!

I lys av arbeidet med den nye nasjonale strategien for kulturfrivillighet, inviterer Kulturdepartementet til nytt nasjonalt innspillsmøte 10. januar kl. 15 på Hamar.

Norske kulturhus mener vi både kan og må ta et ansvar og spille en viktig rolle med og for kulturfrivilligheten. Derfor løfter vi frem deres saker i høringen og vil i dette møtet fokusere på regionale kulturfond. 

Vi er din stemme – send oss dine innspill

Har du noe på hjertet du ønsker vi skal løfte frem? Skriv en melding til oss på nina@kulturhus.no innen 10. januar! Påmeldingen for fysisk deltagelse/deltagelse på Hamar har gått ut, men du kan følge møtet direkte via strømmen under.

Det er også mulig å sende inn dine skriftlige innspill til kulturdepartementet. Send til postmottak@kud.dep.no innen endelig frist 01. februar.

Kulturfrivillighet: Aktuelle spørsmål

  • Hvordan kan virkemiddel og tiltak på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå innrettes best for å forenkle og samordne ordninger for kulturfrivilligheten?
  • Hvordan kan offentlige styresmakter få til et godt samarbeid og samspill med frivillige organisasjoner?
  • Hvordan kan et regionalt kulturfond innrettes for å supplere – og ikke overlappe – ordninger som allerede finnes? f
  • Hvordan kan et regionalt kulturfond innrettes på en måte som minimerer de administrative byrdene?

Fullt program

15.00: Velkommen v/statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann

10 minutters innlegg:

  • Innlandet fylkeskommune; Kurt Ole Linn, Kultur i Innlandet.
  • Troms og Finnmark; Vibeke Skinstad, divisjonsdirektør kultur, språk og levekår.
  • Sunnfjord kommune, Hilde Bjørkum, Kommunalsjef kultur og idrett
  • Gran kommune; Ordfører Randi Eek Thorsen.
  • Frilynt; Joachim Svendsrød, Generalsekretær
  • Studieforbund kultur og tradisjon; generalsekretær Kjærsti Gangsø

16.15– 16.30: Pause
16.30 – 17.45 Innspill fra påmeldte aktører
17.55 – 18.00 Avsluttende kommentarer

Ønsker du å lese saken vår om det første innspillsmøte som ble avholdt i desember 2022 kan du finne den her. Tema for dette møtet var arenapolitikk og viktigheten av egnede lokaler og møteplasser.

Foto: Ål kulturhus & Stormen konserthus.

Arkiv