Vi vinker farvel til 1-meteren!

Publisert:

Under fredagens pressekonferanse ble det klart: Norge går fra lørdag 25.september kl.16 over til normal hverdag med økt beredskap og alle nasjonale smitteverntiltak faller bort.

Publisert: 24.9.2021. Foto: Samsen kulturhus, Kristiansand.

Regjeringen ønsket i utgangspunket etter samlet råd fra FHI og Folkehelsedepartementet at overgangen til normal hverdag med økt beredskap i utgangspunktet skulle skje i månedskiftet september / oktober. På dagens pressekonferanse velger de å fjerne de aller fleste nasjonale smitteverntiltak. Det skjer allerede lørdag ettermiddag med bakgrunn i utviklingen de siste ukene. Regjeringen presiserer at sunt folkevett fremdeles vil være gjeldende – altså å vaske hender, snyte seg i lommetørklær og holde seg hjemme hvis en føler seg syk.

– Selv om hverdagen nå blir som normal for de fleste, er ikke pandemien over. Folk vil fremdeles bli syke og derfor er det viktig at alle vaksinerer seg. I tillegg vil samfunnet ha økt beredskap og raskt kunne iverksette tiltak hvis situasjonen tilsier det. Kommunene vil fortsatt ha en viktig rolle i å reagere hvis utbrudd fører til at kapasiteten i helsetjenesten utfordres, understreker Solberg.

Dette gjelder fra og med lørdag 25.9 kl.16

Hva betyr normal hverdag med økt beredskap

«Overgangen til en normal hverdag med økt beredskap, betyr at Norge går fra en kontrollstrategi til en beredskapsstrategi.

–  Det nye målet i regjeringens strategi er å hindre at pandemien fører til betydelig sykdomsbyrde og belastning på kapasiteten i kommunene og sykehusene. Samtidig skal folk ha en mest mulig normal hverdag. Offentlige tjenester skal gis på et forsvarlig nivå, og økonomien skal beskyttes, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie».

Hva med støtteordningene?

Norske kulturhus arbeider med å få klarhet i hvordan dagens nyheter påvirker allerede innvilget støtte til stimuleringsordningen mm. Vi oppdaterer saken.

Arkiv