Pressemelding

8 av 10 kulturhus vil fjerne alkohol fra artistenes rider

Publisert:

“Nå oppfordrer vi alle medlemmene til å kutte alkohol fra rideren i løpet av 2024”.

Det sier Nina Hodneland, daglig leder i interesseorganisasjonen Norske kulturhus. Organisasjonen har i høst kartlagt standpunktet rundt alkohol på rideren hos sine 135 medlemmer – det etter en bakgrunnsak fra NRK som handlet om hvordan artister ofte kan ha et vanskelige forhold til rus. 

Resultatene** fra vår siste medlemskartlegging ser vi helt tydelige tall på at våre medlemmer ønsker å bevege seg vekk fra de kravene som har preget artistenes rider frem til nå.

Norske kulturhus legger seg ikke opp i hva artister gjør på sin fritid. Men vi ser at våre medlemmer nå aktivt ønsker å avvikle alkohol som del av rideren*. 80% stryker eller ønsker å stryke alkohol fra rider. 14% har ikke har tatt stilling til spørsmålet, mens 6% ønsker ikke å stryke alkohol fra rider.

Ønsker du å lage sak med din lokalpresse? Bruk gjerne vår pressemelding som utgangspunkt! Den kan lastes ned via knappen under

Hvorfor vi oppfordrer til kutt av alkohol på rider

Kan man ikke bare få unne seg ett glass etter endt opptreden? 

46 av konsert- og kulturhusene har allerede denne praksisen, og ofte ligger det et vedtak i kommunen med forbud mot at kommunale kulturhus skal kjøpe inn alkohol til artister som grunn. Vi ser at disse kulturhusene står støtt i sine avgjørelser om at alkohol som del av en kontrakt og kontraktsforhold ikke er naturlig. 

Positive tilbakemeldinger fra bransjen

Norske kulturhus har spurt de konsert- og kulturhusene som allerede stryker alkohol fra rider om hvilke tilbakemeldinger de som oftest får. 

Det er i stor grad positive tilbakemeldinger fra både artister og booking/management. 

  • 46% har opplevd positiv tilbakemelding/forståelse fra artister 
  • 20% har opplevd negativ tilbakemelding fra artister 
  • 50% har opplevd positiv tilbakemelding/forståelse fra boking /management 
  • 24% har opplevd negativ tilbakemelding fra boking /management

*En rider er et engelsk ord som beskriver en musikers eller skuespillers liste over tekniske og praktiske nødvendigheter og ønsker i forbindelse med en fremføring. En rider er et tillegg i kontakten som inngås med arrangøren.

** Undersøkelsen saken er basert på ble sent til alle 135 medlemmene i Norske kulturhus. 

107 av konsert – og kulturhusene har besvart undersøkelsen, og prosenttallet er regnet fra disse. 
46 kulturhus stryker allerede alkohol fra rider
39 kulturhus ønsker å bli med på en felles satsning om å stryke alkohol fra rider 
15 kulturhus har ikke tatt stilling, og besvart undersøkelsen med «vet ikke»
7 kulturhus ønsker ikke å stryke alkohol fra rider
28 kulturhus har ikke besvart undersøkelsen

Forsidefoto: Edward Howell on Unsplash

Arkiv