Norske kulturhus: Nå ønsker vi alkoholfri backstage

Publisert:

I vår siste medlemskartlegging ser vi tydelige tall på at våre medlemmer ønsker å bevege seg vekk fra kravene som har preget artistenes rider frem til nå. 

76 % av dere har strøket eller ønsker å stryke alkohol fra rider

16,5 % ikke har tatt stilling til dette enda

7,5 % ønsker ikke å stryke alkohol fra rider. 

Det er rett og slett en stor overvekt av konsert- og kulturhusene som kutter, eller ønsker å kutte alkohol fra rider, som del av et felles initiativ fra Norske kulturhus. 

Nå oppfordrer vi alle medlemmene til å kutte servering av alkoholen backstage i løpet av 2024. 

Klarer vi «9 av 10 kulturhus kutter alkohol på rider»? 

Tirsdag 7. november sendte vi en ny undersøkelse til de 24% som ikke hadde tatt stilling til om de ønsket å kutte alkohol fra rider, samt de som ikke ønsker å stryke alkohol. 

Vi vet at både media og andre deler av arrangør-bransjen har fått med seg initiativet vårt. Vi håper å kunne dele nyheten om at 9 av 10 kulturhus stiller seg bak et initiativ om å i hovedsak kutte alkohol på rider i løpet av 2024. Målet er 10 av 10, men dit kommer vi kanskje ikke denne uken! 

NB! Norske kulturhus kan ikke pålegge noen medlemmer å kutte alkohol fra rider, men vi ønsker å ha med oss så mange som mulig på vår policy om alkoholkutt. 

Vi har bransjen med oss

Norske kulturhus har spurt de konsert- og kulturhusene som allerede stryker alkohol fra rider om hvilke tilbakemeldinger de som oftest får. Kanskje overraskende, men det er i stor grad positive tilbakemeldinger fra artister og booking/management. 

  • 46% har opplevd positiv tilbakemelding/forståelse fra artister 
  • 20 % har opplevd negativ tilbakemelding fra artister 
  • 50% har opplevd positiv tilbakemelding/forståelse fra boking /management 
  • 24 % har opplevd negativ tilbakemelding fra boking /management

Arkiv