Nye antallsregler fra 21. januar

Publisert:

Fra fredag 21. januar kl. 12 økes kapasiteten på arrangementer, men kun for de med faste tilviste plasser. Her gir vi deg ofte stilte spørsmål og svar ifm. de nye reglene.

Publisert: 21. januar 2022. Tekst hentet fra regjeringen.no. Foto: Asker kulturhus

Regjeringen øker antallsbegrensingen fra fredag 21. januar kl. 12. Regjeringen vil gjøre en ny vurdering av smittevernstiltakene i starten av februar. Inntil videre er det disse reglene som gjelder:

  • Innendørs kan arrangører med faste tilviste plasser ha inntil 1 500 publikum.
  • Der det er flere enn 200 personer til stede kan man ha maksimalt 50 prosent kapasitet, fordelt på kohorter på inntil 200 personer.
  • Det skal hele tida være minst to meters avstand mellom kohortene.

Ved utendørs arrangementer med faste tilviste plasser kan det være inntil 3 000 personer. Der det er flere enn 500 personer til stede kan man hamaksimalt 50 prosent kapasitet, fordelt på kohorter på inntil 500 personer. Det skal hele tida være minst to meters avstand mellom kohortene.

Kommentar fra Norske kulturhus: I påvente av full gjenåpning som realistisk alternativ mener vi at det ikke skal være noe i veien for å likebehandle arrangementer med praksisen som allerede er etablert for varehandel, markeder, museer og biblioteker, jamfør covid-19-forskriftens § 14 a. Vi jobber for at generelle antallsbegrensninger fjernes, og at det er den enkelte virksomhet som selv skal fastsette maksimalt antall publikum, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming.

Nytt om kohorter

På arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser, og det er flere personer til stede enn 200 innendørs eller 500 utendørs, gjelder følgende:

a. maksimalt 50 prosent av besøkskapasiteten kan utnyttes

b. de som er til stede skal fordeles i grupper med inntil 200 personer innendørs og 500 utendørs. Det skal hele tiden være minst to meter avstand mellom gruppene

c. hver enkelte gruppe på inntil 200 personer innendørs og 500 utendørs skal ha tilgang til
separate toalettfasiliteter. Gruppene skal benytte separate områder for eventuelle tilbud om garderober og servering

d. Gruppene kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom dem.

Kommentar fra Norske kulturhus: Merk at det IKKE kreves egen inngang per kohort, som tidligere. Men separate toalettfasiliteter. Dersom man ønsker å tilby garderobe og serveringsfasiliteter skal disse også være separate for de enkelte kohortene. Norske kulturhus oppfordrer medlemmene til å bruke godt skjønn, og finne fleksible og gode løsninger innenfor dette rammeverket.

Ofte stilte spørsmål og svar

Må man bruke munnbind?

Kortsvar: Ja, dersom det ikke er mulig å holde en meters avstand til andre (enn husstandsmedlemmer.) 

«Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, på kollektivtransport, på innendørs stasjonsområder, på innendørs arrangementer, i bibliotek og i museum.»

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke

  1. for barn under 12 år
  2. for de som av av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind
  3. mens man sitter ved et bord på serveringssted eller inntar mat eller drikke sittende 
  4. på innendørs arrangement for andre enn publikum 

Må man ha oversikt over hvem som sitter hvor? 

Kortsvar: Ja

På arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser, jf. § 13a første ledd bokstav e og h, skal arrangøren ha oversikt over hvor hver enkelt publikum sitter.

Les mer her: https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470/§13d

Kan vi sitte på annethvert sete? 

Kortsvar: Ja

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære, målt fra skulder til skulder. Arrangøren skal ikke gjennomføre aktiviteter som krever mindre avstand mellom utøvere eller deltakere enn det.

Første ledd er ikke til hinder for at arrangøren på arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser kan legge til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

Les mer her: https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470/§13b

Må vi ha en smittevernsplan?

Kortsvar: Ja. Arrangører som skal ha over 200 i publikum må ha en skriftlig plan for for hvordan forsvarlig smittevern skal ivaretas (smittevernsplan). Gjør planen tydelig, kort og konsis. Det ligger ikke krav til at planen skal  forevises eller godkjennes av helsemyndigheter lokalt eller nasjonalt. 

Les mer her: https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470/§13c

Arkiv