tomme stoler 2

Nye lettelser om fastmonterte stoler

Publisert:

I dag gjorde regjeringen lettelser i nasjonale smitteverntiltak. Nå kan kulturhus med fastmonterte seter ta i bruk annenhvert sete på samme seterad.

Regjeringen har i dag 30.9.2020 gjort enkelte lettelser i de nasjonale smitteverntiltakene. Samtidig må kommunene vurdere strengere tiltak lokalt der smittepresset er høyt.

NB! Maksimal publikumskapasitet er fortsatt 200 stykker på innendørs arrangement.

Regjeringen presiserer at personer i samme husstand skal fremdeles kunne sitte sammen. Det kan ikke sitte personer i mer enn halvparten av de fastmonterte setene, med mindre det kan opprettholdes en meters avstand mellom seteradene, og slik sikre en meters avstand mellom personer som ikke er fra samme husstand.

-Regjeringens lettelser for avstandsrestriksjoner i sal er virkelig etterlengtet! All tilgjengelig statistikk peker i retning av at det er svært lav risiko for smitte på denne typen arrangement. Vi har rutinene på plass og det skal være trygt å besøke kulturhus sier Nina Hodneland, daglig leder i Norske kulturhus.

Dagens regler presiserer at det skal holdes minst en meters avstand fra skulder til skulder, noe som i praksis krever to seter. Her kan du lese vår sak fra 10. juni om avstandsbegrensninger i sal.

-Dette har vært en voldsom begrensning som på ingen måte er bæredyktig for kulturhusene i Norge, sier Hodneland. Med de nye retningslinjene kan kulturhusene drifte med en publikumskapasitet på om lag 50%. Det er en stor lettelse at regjeringen nå åpner opp for å benytte annethvert sete.

Et eksempel på hvordan avstandsrestriksjoner i sal har fungert frem til nå. Bildet er hentet fra Arendal Kulturhus.

Arkiv