Avklaring rundt nye TONO vilkår

Publisert:

TONO kom mandag 7. november med nye vilkår for konsertarrangører. Vi ønsker å avklare at de nye vilkårene ikke gjelder medlemmer i Norske kulturhus.

Som en del av de nye vilkårene må konsertarrangører nå søke TONO om tillatelse til fremføringer av TONOs reportoar i god tid før arangementet. Vi gjør oppmerksom på at dette ikke gjelder medlemmer i Norske kulturhus.

Under samler vi svar på ofte stilte spørsmål vi har fått fra våre medlemmer de siste dagene.

FAQ OM DE NYE VILKÅRENE TIL TONO

Må medlemmer i Norske kulturhus og andre som har inngått faste avtaler med TONO søke i forkant for hver konsert for å få reduksjonsfaktor?

TONO presiserer på sin side: (…) «Kulturhus og andre med faste avtaler med TONO har allerede en tillatelse gjennom avtalen de har signert med TONO. De skal dermed fortsette som de har gjort tidligere.»  

Hva betyr egentlig dette? 

Dette betyr at alle medlemmene i Norske kulturhus har en forhåndstillatelse til å fremføre verk gjennom vår faste avtale med TONO. Medlemmer i Norske kulturhus er ikke omfattet av de nye vilkårene, og skal ikke be om godkjenning i forkant eller rapportere for hver konsert i etterkant. 

Hvordan skal medlemmer i Norske kulturhus rapportere TONO? 

Les vår artikkel her.

Hva med et kulturhus som ikke er medlem i Norske kulturhus? 

Dersom man ikke er medlem i Norske kulturhus (og ikke har en egen, særskilt fast avtale med TONO), er man nå omfattet av det nye regelverket til TONO. Man må da søke i forkant og rapportere i etterkant i henhold til TONOs forskrift. Dette gjelder uavhengig av om man er et kulturhus eller en annen konsertarrangør. Det er ikke driftsformen som avgjør her, men om man er omfattet av en avtale med TONO. 

Jeg er en arrangør som ikke er medlem hos Norske kulturhus, hva gjør jeg da? 

Denne saken er skrevet som en opplysningssak for medlemmer i Norske kulturhus. Dersom du ikke er medlem og har spørsmål om de nye vilkårene til TONO, ta kontakt med din medlemsorganisasjon, eller TONO ved marked@tono.no eller på tlf. 22 05 72 00.

Foto: Unsplash CC.

Arkiv