Kan kohorter få hjulene igang? Kom med innspill!

Publisert:

Norske kulturhus er invitert til et dialogmøte om hvordan arrangementer best mulig kan gjennomføres underveis i gjenåpningsplanen.

Publisert: 3. mai 2021. Illustrasjonsfoto: Unsplash

Kulturdepartementet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet inviterer torsdag denne uken relevante aktører fra kultur- og opplevelsesbransjen til dialogmøte knyttet til spørsmål om lettelser for offentlige arrangementer, jf. regjeringens plan for gradvis gjenåpning. Det skal nå gjøres løpende vurderinger av antallsbegrensninger og restriksjoner knyttet til offentlige arrangementer i trinn 3 og 4 i planen.

Dette arbeider regjeringen med

Det er varslet at regjeringen vil komme tilbake til forventede rammer for festivaler, konserter og andre offentlige arrangementer gjennom sommeren tidlig i mai. Videre jobbes det med å utvikle et koronasertifikat som kan dokumentere vaksinasjonsstatus, negativt testresultat (PCR-test og antigen hurtigtest) og immunitet etter gjennomgått koronasykdom (basert på en positiv PCR-test).

Koronapass og hurtigtester

På møtet skal det diskuteres koronapass, hurtigtester og eventuell bruk av dette i tilknytning til arrangementer. Helsemyndighetene ønsker synspunkter fra bransjen på den praktiske gjennomføringen ved bruk av hurtigtester som kontroll, samt diskusjon av juridiske, etiske, medisinske, økonomiske og praktiske utfordringer og vurderinger knyttet til innføring.

Parallelle kohorter: hva er ditt synspunkt?

Helsemyndighetene ønsker synspunkter fra hele kulturbransjen på bruk av flere parallelle kohorter ved større arrangement: Hvordan holde kohortene adskilt, herunder ved innslipp/utslipp og ved transport til/fra arrangementet. Derfor ønsker vi selvfølgelig å høre med våre kulturhusmedlemmer!

Arkiv