Vil store arenaer kunne slippe inn flere?

Publisert:

Både kulturminister og statssekretær bekrefter at regjeringen nå vurderer hvordan man kan tilpasse antall publikum til størrelsen på lokalet.

Publisert: 20. januar 2022.

Regjeringa har igangsatt et arbeid for å finne løsninger som gjør at man kan tillate flere publikummere i store innendørs lokaler samtidig som smittevernreglene ivaretas på en god måte.

– Vi jobber med løsninger for å tilpasse antallsbegrensingene bedre til størrelsen på lokalet. Målet er at for eksempel store konsertarenaer og ishockeyhaller kan slippe inn flere. Vi håper dette er klart allerede neste uke, sa Trettebergstuen på pressekonferanse 13. januar. 

Slik situasjonen er nå slår antallsbegrensningen på maksimalt 200 publikum i sal veldig forskjellig ut for medlemmene i Norske kulturhus. På Sola kulturhus kan salen i dag fylles opp til nærmere 50%, sal med kapasitet på 450 personer. Men ser vi på en nær nabo, Stavanger konserthus, sørger dagens regelverk for at de kun kan benytte 13 % av salens totale kapasitet.

Pågående prosess denne uken

Mandag hadde Norske kulturhus en samtale med statssekretær Odin Bohmann (Ap). Tirsdag ble vi bedt om å levere skriftlig høringssvar til Helsedirektoratet, og onsdag ble vi sammen med andre aktører i kultur, idrett og frivillighet innkalt til et høringsmøte med Helsedirektoratet, Kulturdepartementet og Folkehelsesinstituttet.

Kultur, frivillighet og idrett står sammen 

I høringen 19. januar var kultur, frivillighet og idrett samlet i sin tilbakemelding: 

I påvente av full gjenåpning som realistisk alternativ mener vi man bør etterstrebe en så fleksibel løsning som mulig. 

Vi kan ikke se at det skal være noe i veien for å likebehandle arrangementer med praksisen som er etablert for varehandel, markeder, museer og biblioteker, jamfør covid-19-forskriftens § 14 a (vår utheving): 

§ 14a. Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved andre virksomheter 

Treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, bowlinghaller, kjøpesentre, butikker, bingohaller, bibliotek, museer, varemesser, midlertidige markeder og lignende skal, for å kunne holde åpent, drives smittevernfaglig forsvarlig. Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes at virksomheten skal sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand, at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at rutinene blir overholdt. Den enkelte virksomhet skal fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming. Det skal om nødvendig benyttes vakthold for å sikre at kravet etterkommes. 

Det betyr at generelle antallsbegrensninger fjernes, og at det er den enkelte virksomhet som selv fastsetter maksimalt antall publikum, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming.

Arkiv