Tidligere rapporter

Nasjonal arrangørstatistikk 2018

Telemarksforsking har, på oppdrag fra Arrangørforum, sammenstilt og kartlagt nøkkeltall for det norske arrangørfeltet for konsertåret 2018. Dette er den tredje rapporten i serien og nytt i utgaven for 2018 er at man for første gang har klart å følge flere unike arrangører over en periode på tre år. Kartleggingen for 2018 viser at det er stor aktivitet i arrangørfeltet og økonomien i feltet vokser.

Norskandelen på bandene og artistene som spilte konserter i 2018 var gjennomgående høy, så arrangørene er gode på å fremme norsk musikk på sine scener. Kulturhusene hadde høyest norskandel med over 90%. I rapporten kan vi se at det kan være store forskjeller i de fleste måleparameterne fra sjanger til sjanger og hos de ulike arrangørtypene. Også i denne rapporten ser vi tendenser til at det er helårsarrangørene og spesielt de frivillig drevne som har de tøffeste kårene.

Nasjonal arrangørstatistikk 2017 – Arrangørutredningen

I 2018 bestilte Kulturrådet en utredning som undersøker de ulike konsertarrangørenes rolle og funksjon i formidling av kunst til et bredt publikum. Etter en anbudskonkurranse, fikk Telemarksforsking oppdraget.  Utredningen ble gjennomført i 2018 og tok utgangpunkt i en rekke intervjuer med konsertarrangører i Norge, i tillegg til nøkkeltall fra organisasjonene i Arrangørforum.

Norske kulturhus er en av organisasjonene som har bidratt med datainnsamling fra sin medlemsmasse til utredningen.

Det vil ikke publiseres en egen Nasjonal arrangørstatistikk for 2017 siden arrangørutredningen går mer i dybden når den analyserer konsertåret 2017.