Pressemelding

Urovekkende prognose: Nordmenn vender ryggen til kulturopplevelser

Publisert:

Fersk undersøkelse viser urovekkende høst-prognoser for kulturhus over hele landet.

En fersk undersøkelse sendt ut til medlemmer i Norske kulturhus, viser prognoser som indikerer om lag 40% nedgang i aktivitet og hele 65% nedgang i salg av billetter for høsten 2022. 

I undersøkelsen som ble sendt ut før sommeren ble medlemmene spurt om status for salg av billetter og booking av aktiviteter denne våren og høsten, satt opp mot et «normalår» (2019). Aktivitet omfatter alt fra konserter, foredrag, forestillinger, øvelser for lokalt kulturliv til kinovisninger.    

Prognosene for våren 2022 slo dessverre til 

Våren 2022 gjorde Norske kulturhus en undersøkelse blant medlemmene  der prognosene indikerte at publikumsbesøk hadde avtatt med 40 % sammenlignet med første halvdel av 2019.  

Som forventet tok aktivitet og publikumsbesøk seg opp noe mot slutten av 1. halvår, men resultatet til slutt viste 33% svikt i besøket. 

-Nedgangen vi ser for høsten er prognoser og vi håper selvsagt at resultatet vil være bedre, men dessverre viste prognosen for våren en tydelig tendens som ble bekreftet at resultatet. Derfor roper vi et ekstra varsko om disse tallene, sier Nina Hodneland, daglig leder i Norske kulturhus.  

Sammensatte utfordringer og krevende høstsesong 

Mens vårens utfordringer var tett knyttet til «post-pandemi», er høstens utfordringer enda mer sammensatte. 

Blant annet kan økte utgifter hos norske husholdninger være en viktig faktor for at over halvparten av publikummet nå vender ryggen til kulturhusene. Når en gjennomsnittsfamilie nå har mellom 5 – 6000* kr mer i økte utgifter pr. måned, må flere prioritere annerledes enn tidligere. 

– Vi ser at kulturopplevelser er av det som kan kuttes, når folk nå må snu på hver krone. Strøm, mat, husholdningsvarer og drivstoff  man ha, og lånet er man nødt til å betjene, avslutter Hodneland.

For ytterligere kommentarer, kontakt daglig leder
Nina Hodneland
Telefon: +47 93 44 14 71 
E-post: nina@kulturhus.no Foto: Unsplash.

Faktaboks

Antall arrangement (2022) mål opp mot antall arrangement (2019):          

  • Nedgang på om lag 20%

Antall solgte billetter (1. halvår 2022) målt opp mot antall solgte billetter (1. halvår 2019):      

  • Nedgang på om lag 33%

Antall arrangement booket inn (2. halvår 2022) opp mot antall arr. booket inn (2. halvår 2019):           

  • Nedgang på om lag 40%

   *** Dette er en prognose. Det speiler de arrangement som ligger inne i bookingsystemet nå. Vi forventer at tallene vil bedre seg når 2. halvår er over, og vi får resultat istedenfor prognose. 

Antall solgte billetter (2.. halvår 2022) mot antall solgte billetter (2. halvår 2019):

  • Nedgang på om lag 65% 

*** Dette er en prognose. Det speiler de arrangement som ligger inne i bookingsystemet nå. Vi forventer at tallene vil bedre seg når 2. halvår er over, og vi får resultat istedenfor prognose.

Arkiv