Frist fredag 16. juni

Viktig kartlegging av bookinger og salg av billetter

Publisert:

Foto: Unsplash – Marek Piwnicki

Vi ber om resultater for våren 2023 samt prognoser for høsten 2023. Deadline fredag 16. juni.

Vi følger opp våre undersøkelser fra 2022 for å kunne kartlegge booking av aktiviteter og salg av billetter. Undersøkelsen er kort, men viktig!

Gode data fra dere vil bidra til at vi lettere kan belyse utfordringer dere står i overfor media, publikum og beslutningstakere. Resultatene fra undersøkelsene deles med alle medlemmer.

Nå ber vi om resultater fra våren 2023 (per dags dato) samt prognoser for høsten 2023. Som sist ber vi også om tall fra 2019 for et sammenligningsgrunnlag. Kun et svar fra hvert hus.

NB: Vi er klar over at dere ikke kan ta ut resultat for hele juni enda, men har behov for å dele en status for kulturhusene allerede nå. Siste del av juni blir derfor estimat/prognosen.

Arkiv