17. september kl. 15 – Hjertnes

Publisert:

Velkommen til årsmøte tirsdag 17. september på Hjertnes kulturhus.

Dato: Tirsdag 17. september

Tid: kl. 15.00-16.00

Rom: Hjertnes

Hva er egentlig årsmøte? Det er organisasjonens høyeste myndighet – dere er Norske kulturhus’ høyeste myndighet. I henhold til våre vedtekter skal årsmøtet holdes hvert år, tid og sted fastsettes av styret til Norske kulturhus.

Info for deg som vil delta på årsmøte

  • Forslag som skal behandles av årsmøtet skal være styre i hende senest 1 måned før årsmøtet. Fristen blir derfor 17. august og du kan sende innspill til administrasjonen ved nina@kulturhus.no.
  • Fullstendig sakliste sendes ut senest 2 uker før årsmøtet. Dette blir sendt ut innen utgangen av 3. september.
  • Årsmøtet behandler kun saker oppført på saklisten. Ønsker du å løfte en sak må dette gjøres innen 17. august.
  • Alle kulturhus-medlemmer som har innbetalt medlemskontingent senest 1 måned før årsmøtet har stemmerett.
  • Hvert medlemshus har en stemme.
  • Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.
  • Årsmøtet er åpent for observatører uten stemmerett, og vi ønsker alle deltagere på årsmøtet velkommen, også våre leverandørmedlemmer.
  • Årsmøtet avgjør i hvert tilfelle tale/og eller forslagsrett.

Spørsmål? Ta kontakt med administrasjonen ved daglig leder, Nina Hodneland.
E-post: nina@kulturhus.no
Telefon: +47 93 44 14 71 

Arkiv