Forsidesak gjenoppbyggingssak

Bli med på gjenoppbyggingsarbeidet

Publisert:

Kulturrådet og Norsk filminstitutt (NFI) har fått i oppdrag å kartlegge og analysere koronapandemiens langsiktige konsekvenser for kultursektoren. Nå får ditt kulturhus en kjempemulighet til å delta i prossessen!

Publisert: 31. mai 2021. Sitater og tekst hentet fra Kulturrådet.

– Vi inviterer bredt, sier Kristin Danielsen, direktør i Kulturrådet. – Alle i sektoren som ønsker det vil få en mulighet til å bli inkludert, følge arbeidet vårt og komme med forslag underveis. Det gjelder både i analysefasen og i fasen der vi ser på virkemidlene.

Norske kulturhus bidrar på vegne av våre medlemmer i denne prossessen, men vi ønsker også at dere melder dere på individuelt og får muligheten til å påvirke direkte!

Sist uke inviterte vi dere til å melde dere på e-post listen for gjenoppbyggingen, slik at all informasjon går direkte til dere. Hvis dere ikke rakk det, fortvil ikke! Det er fremdeles mulig å melde seg på til første dialogmøte som avholdes i starten av juni. Målet med møtet er å informere om prosjektet og utdype de skriftlige bidragene som er kommet inn.

Første dialogmøte

Møtet avholdes digitalt 7. juni klokken 13.00. Dette er den første invitasjonen til å gi skriftlige bidrag og delta på et utdypende arbeidsmøte. Etter sommeren kommer Kulturrådet tilbake med flere og mer konkrete spørsmål om hvordan pandemien har slått ut i ulike deler av kulturlivet og hva sektoren har behov for.

I denne første runden ønsker Kulturrådet å informere om prosjektet, få innspill til hvilke av pandemiens konsekvenser det er viktigst å være oppmerksom på og samle kunnskap som finnes i sektoren. 

Meld deg på

Under følger en lenke til et skjema for skriftlige bidrag og påmelding til møtet. Merk at bidragene vil bli lagt ut offentlig på Kulturrådet sine nettsider og kan bli sitert, referert til og sammenstilt i Kulturrådet og NFIs rapporter.

Arkiv